Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent - Chváliaci

Mužský advent - Chváliaci

4. adventný týždeň Pondelok

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

Mária zostala pri Alžbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. Lk 1, 46-56

 

Zamyslenie a modlitba

V akejkoľvek situácii si- najlepším postupom je velebiť Boha. Mária to podľa ľudského úsudku nemala ľahké- ale učme sa z jej slov a postoja: Všetko čo si mi dal, prijímam , verím Ti a chválim Ťa.

„Bože, všetko čo si mi dal, prijímam , verím Ti a chválim Ťa.“

Dnešná úloha

Vezmi si papier a pero napíš svoj „magnifikát“ vo svojej situácii- chváľ Boha za to, čo sa stane- za požehnanie, uzdravenie, vyslobodenie.