Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent - Kráľovský syn

Mužský advent - Kráľovský syn

2.adventný týždeň : Pondelok

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.  Lk 1, 26-38

Zamyslenie a modlitba

Ježiš prišiel na tento svet- stal sa človekom a synom. Aj Ty si syn a vždy ním budeš. Často to slovo v nás môže vzbudzovať akoby negatívne pocity- evokovať v nás to, že sme slabí a nezrelí a pripomínať nám, že treba vyrásť. Ale prijať to, že sme synmi, je úžasná vec, ktorá nám dáva príslušnosť- patríme kráľovskému Otcovi a navždy budeme Jeho kráľovskými synmi s Jeho udatnou krvou v našich žilách. Prijať naše synovstvo znamená prijať celú obrovskú rodinu svätých, ktorá sa od nás neodtiahne a neotočí chrbtom a znamená to aj- prijať svoju milujúcu mamu, ktorú nám daroval Ježiš- Máriu. Nehanbi sa za ňu- je neskutočne odvážna, krásna, múdra a milujúca- a TVOJA. Ježiš nám priniesol kráľovské synovstvo- príjmi ho.

„Môj kráľovský milujúci nebeský skutočný Otec, ďakujem, že som Tvojím synom, že ma miluješ a staráš sa o mňa. Ďakujem za to, že sa nemusím snažiť vyrásť z môjho synovstva, ale práve naopak môžem si ho užívať stále viac. Prijímam túto pravdu o sebe a chcem sa z nej tešiť.  Ježiš, ďakujem Ti , že si mi dal Tvoju matku Máriu. Prijímam ju ako veľký vzácny dar a odpusť, keď som ju odmietal alebo ignoroval. Od dnes chcem si ju chcem nanovo ctiť a prežívať k nej synovský vzťah.

Dnešná úloha

Každý rodič robí chyby.Nahlas vyslov odpustenie svojim rodičom- otcovi a mame za to čím ťa zranili alebo nepovzbudili slovom či skutkom ( Napr. Pane Ježišu, odpúšťam svojmu otcovi, že ma nikdy nepochválil, nenaučil ma, ako stavať dom...) a poďakuj sa Bohu za nich.