Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent - Nie si sám

Mužský advent - Nie si sám

Utorok

V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom.
Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. Zem udrie prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí bezbožníka. Iz 11,1-5

Zamyslenie a modlitba

Toľkokrát prežívaš samotu, menejcennosť, tlak či zmätenosť v práci, v rodine, vo vzťahoch, no NIE SI SÁM. S Ježišom máš Jeho Ducha, ktorý Ti dáva rozumnosť, silu, múdrosť a bázeň pre Bohom- výstražné svetlo, ktoré Ťa chráni o všetkého chybného konania a zmýšľania.
„Pane, modlím sa nech na mne spočinie duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A nech mám záľubu v bázni pred Pánom. Nech vždy viem, kto je mojím Pánom, mojou Silou a Radcom“

Dnešná úloha

Musíš si zvyknúť na to, že Boh ťa nikdy v ničom nechce nechať samého.  Na 3 miesta, kde najčastejšie padá Tvoj zrak( monitor, stena, skrinka s náradím...) si pripevni  poznámku typu : „So mnou je môj Boh.“ „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“