Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

MUŽSKÝ ADVENT - OTVORENÉ OČI

MUŽSKÝ ADVENT - OTVORENÉ OČI

Streda, 1.týždeň

Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela.
Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste.“ Mt 15,29-33

Zamyslenie a modlitba
Byť obetavý a súcitný, vidieť potreby iných. Pomáhať a nezožať za to pochvalu. Ty si taký Ježiš- aj ja chcem byť ako Ty- ak je moje srdce sebecké, pyšné, nevšímavé- potrebujem sa viac učiť o Teba a nasledovať Ťa vo všetkom.
„Ježiš, nechcem žiť pre seba a svoju slávu. Ak je to tak, osloboď ma od toho, nech žijem pre iných a nech je To na Božiu slávu. Amen“

Dnešná úloha
Otvor oči a všimni si potreby iných okolo seba- bez toho, aby ťa žiadali podľa toho, čo robia môžeš odhadnúť, ako im jednoucho pomôcť- môžeš zaviezť niekoho domov, urobiť niekomu čaj, pustiť rodinu s dieťaťom pri pokladni pred seba ...