Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent- Pomazaný

Mužský advent- Pomazaný

3.adventná nedeľa

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána.

Radosťou jasám v Pánovi, duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha zdobeného vencom, ako nevestu okrášlenú šperkami.

Lebo ako zem vydá rastliny a ako záhrada dá vyklíčiť semenu, tak Pán, Boh, dá vyklíčiť spravodlivosti a chvále pred všetkými národmi. Iz 61, 1-2a. 10-11

 

Zamyslenie a modlitba

Pomazanie sa vzťahuje na službu. Si muž- Duch Svätý ťa pomazal do konkrétnej služby. Tí druhí ťa potrebujú. Urobíš to ? Výjdeš zo seba ? Si pomazaný a poslaný „hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána.“

 

„Drahý Duch Svätý, ďakujem, že ma posielaš. Ak si nie som istý ku komu a kam, pripomeň a vysvetli mi, čo mám robiť a daj, aby so to aj urobil.“

 

Dnešná úloha

Zapíš si na nejaké významné miesto dátum a úlohu, o ktorej si myslíš, že Ťa Boh špeciálne volá.