Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent- Prorok

Mužský advent- Prorok

2. adventný týždeň Sobota

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“

On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.  Mt 17, 10-13

 

Zamyslenie a modlitba

Proroci nikdy neboli obľúbení...najmä preto, že hovorili Božie výroky, iba pravdu a iba v danom čase. Aké sú Tvoje reči ? Božie či hriešne ? Ľudia nespoznali ani skutočných prorokov-  o uznanie iných nejde- ide o to, či Ty spoznávaš  Ježiša vo svojom konaní a reči a či Ho tak majú šancu vidieť aj iní.

Dnešná úloha

Daj si pozor na svoj slovník a svojimi slovami ohlasuj Krista.