Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent- Si darom

Mužský advent- Si darom

4. adventný týždeň- Streda Vianoce

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“ Lk 1, 67-79

 

Zamyslenie a modlitba

Celá úžasná udalosť Vianoc a narodenia Krista do ľudskej rodiny veľmi súvisí s Božou túžbou darovať a nájsť prijatie. Zriekol sa všetkého, aby sme my mohli mať všetko- a nechal úplne na nás, či tento veľký Dar prijmeme. Tak ako sme sa celý advent po kúsku snažili.

 

Modlitba

Túto modlitbu sa za každého muža modlil tím Mojej Komunity a ak chceš, môžeš sa ju teraz pomodliť:

„Bože, ďakujem Ti, že tento muž je darom pre svet!

Ďakujem, že si mu dal autoritu, ktorú môže používať s otvorenými očami a srdcom pre iných. Ďakujem Ti, že nikdy nebude sám vo svojom poslaní, pretože jeho život je postavený na Skale a daj, nech je chýrnym staviteľom Tvojho kráľovstva. Ďakujem, že je statočným Božím mužom a pravým kráľovským synom. Vďaka za to, že ho učíš správne využívať čas a chrániš jeho srdce, aby vždy bolo čisté pred Tebou. Nech vie, že je Tvojím učeníkom, poslom a že jeho zabezpečenie pochádza od Teba. Pomôž mu prežívať slobodu v tom, že aj on smie urobiť chybu. Pane, uisti ho, že je Tvojím pomazaným prorokom a veľvyslancom. Pomôž mu zostať zasväteným pre Teba, mať úctu k ženám, chváliť Ťa v každej situácii a byť milosrdným tak, ako nám to ukazuješ Ty. Amen“

 

Dnešná úloha

A chceš, môžeš sa pomodliť túto modlitbu za iných mužov a preposlať im toto zamyslenie s poďakovaním, že ich mužnosť je darom. Istotne to bude natradičný, no predsa veľmi hodnotný duchovný dar. 

Ďalej