Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent- Skala

Mužský advent- Skala

Štvrtok 1.adventný týždeň

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ Mt 7, 21. 24-27

Zamyslenie a modlitba

Aký chcem byť muž a na čom chcem stavať ? Ak staviaš na sebe- svojich schopnostiach a poznaní, nie je to základ, ktorý vydrží. Vydrží iba jeden muž- JEŽIŠ KRISTUS- ak budeš s Ním obstojíš. Boh ťa nechce vidieť padnúť, nechce Ťa vidieť trápiť sa samého. Ale vedúci stavby tu môže byť len jeden. Bude to Ježiš alebo chceš, aby On oslovoval „Pane“ Teba ?

„Ježiš, Ty buď mojím Pánom. Odovzdávam Ti svoju prácu, rodinu, vzťahy a plány a túžim svoj život stavať na Tebe a s Tebou.“

Dnešná úloha

Existujú nejaké oblasti, ktoré si chceš spravovať sám? Zamysli sa na tým a s týmto konkrétnym úmyslom sa nahlas pomodli predošlú modlitbu tak, aby si sám počul, čo hovoríš.