Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent - Staviteľ

Mužský advent - Staviteľ

4. adventná nedeľa

Keď kráľ Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: „Pozri, ja bývam v dome z cédrov, a Božia archa stojí pod stanmi.“

Nátan odpovedal kráľovi: „Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce, Pán je s tebou.“

V tú noc zaznelo Pánovo slovo Nátanovi: „Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Ja som ťa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom môjho ľudu, Izraela; a bol som s tebou pri všetkom, čo si podnikal. Pred tvojimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateľov a zaistil som ti také meno, aké majú len najväčší na zemi.

Svojmu ľudu, Izraelovi, určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude bývať a nebude sa báť a ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako kedysi, v dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojím ľudom, Izraelom. Oslobodím ťa od všetkých tvojich nepriateľov a darujem ti pokoj. Pán ti oznamuje, že ti sám vybuduje dom, a až sa tvoje dni dovŕšia a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. Ja mu budem otcom a on mi bude synom.

Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou naveky, tvoj trón bude upevnený navždy.“

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

 

Zamyslenie a modlitba

Muž má v sebe túžbu postaviť dom. Dom však nie je o chvastúňstve a imidži, ale o láske a starostlivosti- k Bohu i k rodine. Nezabúdať na Boha- hoci to On postavil všetko, čo máš... Mať srdce, ktorému záleží na tom, kde je Tvoj Boh a čo potrebuje.

Dnešná úloha

Aké miesto má Tvoj Boh v Tvojom živote- a má ho dosť ? Urob dnes niečo hmotné pre Jeho kráľovstvo.