Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent- Zabezpečený

Mužský advent- Zabezpečený

2. adventný týždeň  Štvrtok

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,
a tvoje meno velebiť navždy a naveky.
Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela
a tvoji svätí nech ťa velebia.
Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva
a o tvojej moci nech hovoria;
nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky
i slávu a velebu tvojho kráľovstva.
Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky
a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.  Ž 145, 1+9. 10-11. 12-13b

Zamyslenie a modlitba

Práca a materiálne zabezpečenie sú oblasti, ktoré si muži berú ako špeciálnu povinnosť a misiu. Nesmieme však zabúdať na to, že za nami je náš dobrý Otec- Kráľ kráľov a my sme jeho synovia a nie otroci. Nedávaj prácu na 1.miesto, ani nedávaj svoje úsilie na 1. Miesto, lebo Božie dobrodenia a starostlivosť sú omnoho väčšie.

„Nebeský Otec, zriekam sa klamstva, že ja sám musím zabezpečiť seba či svoju rodinu, pretože to Ty mi pomáhaš a posilňuješ ma omnoho viac, ako si dokážem predstaviť.  Otváram svoje srdce na Tvoje dobrodenia a chcem ich prijímať ako Tvoj milovaný syn.“

Dnešná úloha

Dnes si kúp niečo iba pre seba a poteš sa z toho.