Zamyslenia špeciálne pre mužov

« Späť

Mužský advent - Ženy

Mužský advent - Ženy

3. adventný týždeň Štvrtok

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Mt 1, 18-24

 

Zamyslenie a modlitba

Je to zvláštne- ale predsa- my muži máme problém prijať, že by aj žena mohla mať pravdu- a ešte častejšie vôbec prijať ženu ako rovnocennú, múdru, šikovnú... Šovinizmus je pasca zlého a nie Boží, nedaj sa do nej chytiť.

„Pane, odpusť, že som podceňoval či ponižoval ženy- zvlášť moju mamu, sestry, priateľku. Ďakujem Ti za nich. Chcem prijať dar, ktorý si mi v nich dal a byť schopný aj o nich sa učiť Tvojmu dielu. Amen“

Dnešná úloha

Začni preukazovať úctu ženám a načúvaj im.