Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent-Chránená

Ženský advent-Chránená

Piatok 1.adventný týždeň

Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať?
O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove
v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný;
srdce maj silné a drž sa Pána.   Ž 27, 1. 4. 13-14

 

Zamyslenie a modlitba

Nie je ľahké byť v tejto spoločnosti a v tomto svete, ale s Tebou je to možné. Keď sa ma snažia zastrašiť, musím si pripomenúť, kto je môj Ochranca. Bojíš sa ? Očakávaj, že Ti Boh v Tvojej situácii pomôže a zasiahne. Očakávaj! Božie dobrodenia nie sú iba v nebi- ale už tu v krajine žijúcich a Boh nikdy nesklame.

„Pane, Ty si môj Ochranca- a ja sa spolieham na Teba. Odmietam sa báť a očakávam Tvoju pomoc.“ Amen

Dnešná úloha

Z predošlého úryvku žalmu si vypíš verš/ verše, ktoré ťa najviac povzbudzujú a umiestni to na miesto, ktoré máš často na očiach (šetrič na mobile, zrkadlo, stena, ..).