Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent- Prvá

Ženský advent- Prvá

3. adventný týždeň Utorok

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“

Odpovedali: „Ten prvý.“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“ Mt 21, 28-32

Zamyslenie a modlitba

Mnohé biblické ženy mali spoločnú črtu- prišli ako prvé- pomôcť, oplakať hrob, pomazať nohy...Uverili v Ježiša a prichádzali za Ním. Mali dobrý úmysel, ktorý aj uskutočnili. Akékoľvek nedostatky pri rozhodovaní máme, dobrý výsledok ich preváži. To isté buďme ochotné prijať aj o iných. Nedajme sa oklamať počiatočnou neochotou a pozerajme na dobré ovocie.

„Ježiš, chcem byť ako ženy, ktoré uverili a konali poľa toho a tiež chcem nasledovať Tvoju lásku, ktorá je prvá a prichádza k tým, ktorí si ju nezaslúžia. Aj moje srdce nech je takto otvorené a plné Tvojej lásky.“ Amen

Dnešná úloha

Je v tvojom okolí niekto osamelý? Skús sa mu prihovoriť ako prvá a potešiť ho.