Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent - (Bez)Mocná

Ženský advent - (Bez)Mocná

3. adventný týždeň Štvrtok

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Mt 1, 18-24

 

Zamyslenie a modlitba

Keď Panna Mária prijala Božiu vôľu, bolo to jej rozhodnutie. Jozefovo rozhodnutie bolo na ňom- mohli by sme povedať, že s tým nemohla urobiť nič a tak veľa od Jozefovho rozhodnutia záviselo. Áno, mohla Jozefa prehovárať, robiť nátlak rôznym spôsobom, no ona mu nechala slobodu a svoju dôveru odovzdala Bohu. A tu sa potvrdzuje to, čo Boh urobí stále, keď mu dáme svoje „áno“. V našej najväčšej slabosti a nemožnosti niečo urobiť sa On ukáže veľký a vyrieši to svojím božím spôsobom.

Dnešná úloha

Skús sa zamyslieť nad tým, či sú v Tvojom živote osoby, ktoré sa snažíš „nútiť“ o dobrých vecí alebo núti práve Teba niekto iný alebo ide o oboje? V prvom prípade daj týmto ľuďom slobodu rozhodnúť sa a nechaj „presviedčanie“ na Boha. V druhom skús hľadať Božiu vôľu a urob svoje slobodné rozhodnutie – daní ľudia ho musia prijať akékoľvek bude.