Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent - Vnuknutia

Ženský advent - Vnuknutia

4. adventná nedeľa

Keď kráľ Dávid býval už vo svojom paláci a Pán mu poprial pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: „Pozri, ja bývam v dome z cédrov, a Božia archa stojí pod stanmi.“

Nátan odpovedal kráľovi: „Choď a rob všetko, čo ti vnuká srdce, Pán je s tebou.“

V tú noc zaznelo Pánovo slovo Nátanovi: „Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať? Ja som ťa vzal z pastvín od oviec, aby si bol vodcom môjho ľudu, Izraela; a bol som s tebou pri všetkom, čo si podnikal. Pred tvojimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateľov a zaistil som ti také meno, aké majú len najväčší na zemi.

Svojmu ľudu, Izraelovi, určím miesto a zasadím ho tam. Tam bude bývať a nebude sa báť a ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako kedysi, v dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojím ľudom, Izraelom. Oslobodím ťa od všetkých tvojich nepriateľov a darujem ti pokoj. Pán ti oznamuje, že ti sám vybuduje dom, a až sa tvoje dni dovŕšia a ty sa uložíš na odpočinok k svojim otcom, ustanovím po tebe potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. Ja mu budem otcom a on mi bude synom.

Tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú trvať predo mnou naveky, tvoj trón bude upevnený navždy.“

2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

 

Zamyslenie a modlitba

Žena má zvláštny dar, ktorý mnohí nazývajú intuícia – my však za ním môžeme spoznať jemnejší cit pre Ducha Svätého- On nás nabáda a varuje. Často chce takto chrániť nás či iných alebo nám nejako pomôcť. Dôležité je len tieto dobré vnuknutia neignorovať, ale sa ich naučiť rozoznávať a nasledovať ich.

„Duchu Svätý, verím, že ma vedieš a chcem byť Tebou vedená. Pomôž mi rozpoznávať Tvoje vnuknutia a byť poslušnou v tom, čo mi hovoríš. Amen“

Dnešná úloha

Skús sa dnes pomodliť Litánie k Duchu Svätému a každé ráno krátko odovzdaj deň Jemu.