Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský advent- Dcéra

Ženský advent- Dcéra

2.adventný týždeň : Pondelok

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.  Lk 1, 26-38

 

Zamyslenie a modlitba

 

Pozeráme sa okolo seba a vidíme mnoho vzorov- tá je pre mňa inšpiráciou v obliekaní, tá v priebojnosti, táto v rodinnom živote... Mária je nielen naším dokonalým vzorom, ale skutočne úžasnou a blízkou maminkou. Neodsudzuje, ale pomáha, prihovára sa za nás a starostí sa o nás. Možno sa veľakrát zamýšľame nad ňou, obdivujeme ju, ale potrebujeme ju najmä prijať za vlastnú a začať s ňou žiť. Mária je pre nás výnimočným Božím darom- v posledných chvíľach života urobil Ježiš najdôležitejšie gestá a pokyny- jedným z nich bolo to, že nám dal svoju maminu.    

„Mamka Mária, prijímam Ťa za svoju skutočnú mamu, chcem mať s Tebou vzťah, rozumieť si s Tebou, vážiť si Ťa a milovať Ťa. Amen“

Dnešná úloha

Ľudí, ktorých milujeme často „nosíme so sebou“ na fotkách v peňaženke a pod., pretože ich chceme mať blízko aj keď s nami nie sú . Si Máriiana dcéra. Nájdi taký spôsob, ktorý Ti vyhovuje a začni „nosiť“ svoju nebeskú maminku so sebou. (Môžeš mať ruženec stále v kabelke, na ruke, medailónik na retiazke, na zipse ruksaku, obrázok v peňaženke, v mobile...)

Venuj dnes Panne Márii osobitnú modlitbu.