Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský Advent - Dôvera

Ženský Advent - Dôvera

Pondelok

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“
Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“
Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“                                                      Mt 8 5, 11

Zamyslenie a modlitba

Veriť, že prídeš a uzdravíš...a moja netrpezlivosť.  Mnohokrát neprosíme za seba, a preto je pre nás

ešte ťažšie čakať a nemôcť nič urobiť. Vo vzťahu- i v tom našom k Bohu je nedôvera jednou z najzraňujúcejších situácií.

Začať viac dôverovať Ježišovi znamená začať Ho viac milovať.


„Pane, nie som hodná a ničím si nemôžem zaslúžiť, aby si vošiel a pomohol,

ale už viem, že to Ty sám chceš pomôcť a prídeš.

Pomôž mi veriť Ti a s dôverou vložiť svoje prosby do Tvojich rúk."

Dnešná úloha

Dnes sa pokús zriecť svojich obáv- pri všetkom, čo ťa znepokojí,

povedz : „Ježiš, viem, že si so mnou, prídeš a pomôžeš. Dôverujem TI.
 

Predchádzajúci