Zamyslenia špeciálne pre žienky

« Späť

Ženský Advent - páčiť sa Jemu

Ženský Advent - páčiť sa Jemu

Utorok

"V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom.

Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. Zem udrie prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí bezbožníka.“ Iz 11,1-5

Zamyslenie a modlitba

Bázeň pred Tebou Ježiš znamená „báť sa“ , čo si Ty o nás pomyslíš, čo Ty na to povieš- či to, čo hovorím a robím nezraní, neurazí, nezarmúti Teba. Celý čas možno bojujeme s tým, čo povedia iní- kolegyne, spolužiačky, rodičia, priateľky... , ale ak budeme chcieť tešiť Teba páčiť sa Tebe- budeme mať istotu, že konáme správne.
„Ježiš, chcem svoj zrak upierať na Teba a chcem, aby mi v prvom rade záležalo na tom, čo si o mne myslíš Ty. Chcem Ťa tešiť a páčiť sa Ti.“


Dnešná úloha

Urob niečo, o čo si myslíš, že by dnes potešilo Ježiša. A ani dnes  nezabudni pri všetkom, čo ťa znepokojí, povedať : „Ježiš, viem, že si so mnou, prídeš a pomôžeš. Dôverujem TI.