« Späť

3. adventný týždeň... so Sofoniášom

3. adventný týždeň... so Sofoniášom

 

Sofoniáš (pôsobil asi 640-630 pr. Kr.) je prorok, ktorý si neberie servítku. Témou jeho krátkeho, ale silného prorockého spisu je „Pánov deň“ (Sof 1,7.14), ktorý má byť dňom súdu (Sof 3,8), dňom hnevu (Sof 1,18; 2,2.3), dňom, pred ktorým sa trasú národy (Sof 2,4-15) i samotný Jeruzalem (Sof 3). Sofoniáš nešetrí silnými slovami. Veľmi konkrétne popisuje hrôzy a súženia. Posledné slovo však nebude patriť skaze a katastrofám. Sofoniášova kniha sa končí nádhernou výzvou k radosti. Prorok ju adresuje „zvyškom Izraela“ (Sof 3,13), „ľudu chudobnému a biednemu (3,12), Pánovým ctiteľom (3,10), ktorí sa nemajú báť, lebo Pán je s nimi.

Od predchádzajúcich dvoch prorokov (Jeremiáša a Barucha) sa Sofoniáš zásadne odlišuje tak dobou svojho pôsobenia ako i témou, ktorej sa venuje. Čo však všetkých troch prorokov zbližuje, je neustály dôraz na to, aby ich poslucháči neprestajne upierali svoj zrak na Pána. Zvyšok Izraela, ktorému Sofoniáš prisľubuje útechu, nebude mať dôvod svojej radosti v tom, že je šikovnejší, múdrejší, úspešnejší, či  dokonca lepší a zbožnejší než ostatní. Jedinou príčinou jeho radosti je Pánova prítomnosť. Môže sa skutočne veseliť z plného srdca, nie je odkázaný na svoje hrdinstvá. Nech sa deje čokoľvek, Pán, jeho Boh, je s ním. 

Sof 3,14-18a

 

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael; raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj trest, odvrátil nepriateľa. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla! V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky neochabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, hrdina, ktorý ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.”

Ďalej
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vďaka Bohu, že je s každým, kto sa k nemu utieka. Keď sme v súženiach, Boh spôsobí aj východ z každého súženia, aby sme ho mohli zniesť (skúšky našej viery, pokušenia). 1Kor 10,13. Keď sa rozhodneme, že budeme veriť Bohu a Jeho slovu, Biblii a podľa nej žiť, Boh sa o nás postará úplne vo všetkom. Ja som sa takto rozhodla, pretože ma Boh už viackrát presvedčil, mám svoje skúsenosti s Ním, pozitívne, skrátka oplatí sa dôverovať Bohu, pretože to zažívam, tak to píšem.
Odoslané 22.12.2012 13:50.