Hry a aktivity

« Späť

Knižnica

Knižnica

Akým spôsobom komunikuješ s inými? Do akej miery si čitateľný? Ako ťa iní „čítajú“?

Témy:

prijatie, správanie, povaha, osobnosť, komunikácia

Typ aktivity:

aktivita na prelomenie ľadov, prehĺbenie vzťahov

Pomôcky:

Pracovný list pre každého účastníka - na stiahnutie TU

Pokyny pre animátora - na stiahnutie TU

Predpokladaná dĺžka trvania:

cca. 15 min.

Ako na to:

Ak je skupina veľká, rozdeľ ju do štvoríc alebo pätíc. Všetkým rozdaj pracovný list. Účastníci si zo zoznamu literárnych žánrov vyberú ten, ktorý najlepšie vystihuje, akým spôsobom komunikujú s inými ľuďmi. Potom ostatným zdôvodnia svoju voľbu.
Priprav si doplňujúce otázky (napr. Keby si mal opísať svoju povahu, aký román by ťa vystihol najlepšie? – detektívka, romantický, dobrodružný...).
Na konci môžu ostatní účastníci povedať, či súhlasia s výberom daného človeka, či ho tiež vnímajú tak, ako on vidí sám seba.

Dlhý román

Rozpovieš všetko do posledného detailu. Nevynecháš jediný pocit či podrobnosť.

Poviedka

Si rýchly a stručný. Vyrozprávaš svoj príbeh, ale zbytočne sa nezaoberáš detailmi.

List šéfredaktorovi

Ochotne porozprávaš o tom, čo máš rád a čo ťa štve, bez ohľadu na to, čo si o tebe iní pomyslia.

Časopis

Preskakuješ z témy na tému, ostatným ukazuješ „momentky“ zo svojho života.

Učebnica

Delíš sa o svoje skúsenosti a navrhuješ iným, ako riešiť ich životné situácie.

Úvaha

Zvolíš si tému a diskutuješ o nej, kým ju nerozoberieš z každej strany.

Doplňujúce otázky:

Ako by ťa opísal niekto, kto ťa veľmi dobre pozná?
Aký typ človeka (knihy), by si si vybral za najlepšieho priateľa?
Aký typ človeka (knihy), by si nechcel mať za najlepšieho priateľa?

 

Copyright [2014] Teen Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.teensundayschool.com