Hry a aktivity

« Späť

Skôr, ako bude po všetkom

Skôr, ako bude po všetkom

Keď bude koniec na blízku, čo bude mať pre teba najväčšiu hodnotu? Zamysli sa nad štyrmi situáciami skôr, než bude po všetkom! Výborná aktivita na prehĺbenie vzťahov v skupine - účastníci sa dozvedia o seba zaujímavé veci.

Témy:

Rozhodnutia, smrť, pripravenosť, priority, aktivita na prelomenie ľadov a lepšie spoznanie sa navzájom

Pomôcky:

Pracovný list pre každého účastníka
Pero pre každého účastníka

Predpokladaná dĺžka trvania:

cca. 15 min.

Ako na to:

Ak je skupina veľká, rozdeľ ju na štvorice alebo pätice. Všetkým účastníkom rozdaj výtlačok pracovného listu. Nechaj im 5 min. na premyslenie.  Potom sa v skupinke rozprávajú o každej situácii a ako by v nej reagovali.

Skôr, ako bude po všetkom:

1. Predstav si, že sa vrátiš domov a zistíš, že tvoj dom je v plameňoch. Môžeš z nich zachrániť už iba tri veci (rodinní príslušníci a domáce zvieratká sú už v bezpečí). Ktoré tri veci by si vyniesol z horiaceho domu? Prečo?

2. Predstav si, že lekár ti po vyšetrení oznámi, že ti ostáva už iba mesiac života. Ktoré tri veci, okrem trávenia času s najbližšími, by si ešte rád stihol pred smrťou? Prečo práve tieto veci?

3. Predstav si, že tvoj najlepší priateľ/priateľka sa o týždeň sťahuje do inej krajiny. Môže sa stať, že sa dlhý čas neuvidíte. Ktoré tri veci by si mu/jej chcel povedať prv, než odíde? Prečo?

4. Predstav si, že sa udialo niečo hrozné a budeš sa musieť vzdať niekoľkých vecí. Z nasledujúceho zoznamu vyber tri, ktorých by si sa vzdal najťažšie. S ktorými by sa ti lúčilo najľahšie? Prečo?

____ Materiálne veci (auto, dom, pekné oblečenie)
____ Zdravie (moja fyzická sila a energia)
____ Dôstojnosť
____ Dobré meno, reputácia (rešpekt a obľúbenosť medzi priateľmi)
____ Politická sloboda (spravodlivá vláda, právo voliť)
____ Náboženská sloboda (právo uctievať Boha bez hrozby prenasledovania)
____ Rodina (rodičia, starí rodičia, súrodenci)
____ Dobrá práca (predstavy o úspešnej kariére a dobrom zárobku)
____ Priatelia
____ Viera (viera v Boha)

 

Copyright 2014 Teen Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.teensundayschool.com