Formačné kurzy

 

 

Nasleduj Krista

Kurz Nasleduj Krista je druhá časť evanjelizačného programu, ktorý zostavili ChristLife. Je určený ľudom, ktorí absolovovali kurz Objav Krista a chcú prehĺbiť svoj vzťah s ním. Cieľom nie je ľudí vzdelávať, ale prakticky ich naučiť, ako rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom.

Témy:

  •     Denná osobná modlitba
  •     Počúvanie Boha pri čítaní  Písma
  •     Sila sviatostí
  •     Odpustenie si navzájom
  •     Život posilnený Duchom,
  •     Duchovná obnova: Svet, človek a diabol
  •     Rozvíjať misiu Cirkvi
  •     Oslava

Viac o seminári Nasleduj Krista sa dozviete TU.

 

Kurz Emauzy 

Trojdňový kurz, ktorý povzbudzuje k čítaniu Svätého Písma, k jeho štúdiu, k hlbšiemu poznaniu Ježiša ako Slova; pomáha objaviť krásu Božieho slova, učí s ním pracovať, modliť sa ... zamilovať si ho.

Kurz Ján

Päťdňový kurz nazvaný podľa milovaného Pánovho učeníka. Odhaľuje tajomstvo učeníctva. Učí sedieť pri nohách Majstra, počúvať jeho hlas, stať sa skutočným učeníkom Ježiša Krista.

Kurz Jozue

Päťdňový kurz o ceste do zasľúbenej zeme, o tom, ako dobývať územia pre nášho Pána a ako sa stať Božím bojovníkom, ktorý obstojí v duchovných bojoch.

Kurz Pavol

Dvojtýždňový kurz formuje laických ohlasovateľov pre novú evanjelizáciu. Je reakciou na výzvu sv. otca Jána Pavla II., aby nová evanjelizácia bola nová v zápale, metódach a spôsobe. Kurz učí kreatívne využívať rôzne metódy a spôsoby ohlasovania evanjelia v dnešnom svete.

Kurz Mojžiš

Päťdňový kurz, ktorý na príbehu Mojžiša pomáha spoznať, že aj nás Boh volá do blízkeho, osobného vzťahu so sebou samým a chce si nás mocne použiť vo svojom ľude.

Kurz Izaiáš

Počas dvojdňového kurzu účastníci viac spoznajú Sväté písmo, jeho históriu. Taktiež môžu mať skúsenosť so Sv. písmom, v ktorom je živý Ježiš, a ktorému sa dá načúvať.


Uvedené kurzy organizujú rôzne spoločenstvá, no najmä Gréckokatolícka evanjelizačná škola sv. Mikuláša a Koinonia Ján Krstiteľ. Viac informácií a aktuálne termíny kurzov nájdete na ich stránkach.