Stránka animator.sk je projektom Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Slúži animátorom a vedúcim skupiniek, či kolektívov (spoločenstiev), ktorí si v nej nájdu rôzne výchovno-vzdelávacie programy a metodické námety na stretká pre deti a mládež.
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je organizácia zameraná na cieľavedomú a systematickú prácu s mládežou s cieľom napomáhať osobnostnému a duchovnému rozvoju mladého človeka na osobnosť s uceleným pohľadom na život. Prostredníctvom neformálneho vzdelania a informálneho učenia mladého človeka, mu chceme pomôcť dozrieť v osobnosť, ktorá svojimi postojmi, konaním a prácou pomáha k rozvíjaniu spoločnosti.
Hlavným cieľom vzdelávania  je rozvíjať osobnosť mladého človeka, jeho motiváciu, schopnosti, zručnosti a charakter v súlade s etickými hodnotami ZKSM a tak vytvárať priestor pre zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí a zároveň prispievať k pozitívnemu rozvoju spoločnosti.
Zverejnené metodické materiály sú vypracované metodickými spolupracovníkmi ZKSM, členmi spoločenstiev ZKSM alebo sú prevzaté z externých zdrojov.
V časti ÚVOD nájdete aktuálne novinky, ktoré pribúdajú na stránke pravidelne.
Všetky materiály, ktoré stránka obsahuje nájdeš v časti MATERIÁLY. Táto sekcia sa delí na materiály pre deti, mládež a na hry a aktivity.
V časti PRE VEDÚCICH nájdeš mnohé užitočné informácie, rady a odporúčania pre vedúceho stretka, či spoločenstva.
Stránka obsahuje aj ďalšie informácie ako sú typy na ubytovanie pri organizovaní podujatí, alebo odporúčania na formačné kurzy.