Otázky na diskusiu

« Späť

Moc modlitby ženy - kniha

Moc modlitby ženy - kniha

Výborný diskusný manuál pre skupinky vysokoškoláčok alebo dospelých žien ku knihe Stormie Omartian: Moc modlitby ženy.

Diskusné otázky ku knihe Stormie Omartian: Moc modlitby ženy

Diskusné otázky MOC MODLITBY ŽENY vo formáte pdf na stiahnutie TU

Úvod

1. Stormie opísala stav, keď mala veľa služby, rozdávala sa iným, robila veľa vecí pre Pána, ale aj tak sa cítila prázdna, pretože zanedbala osobný vzťah s ním? Stalo sa to niekedy už aj tebe? Meriaš kvalitu vzťahu s Bohom tým, koľko pre neho robíš? Je pre teba ľahké prijať predstavu, že Boh by ťa miloval rovnako, aj keby si nič pre neho nerobila, keby si nemala žiadnu službu v Cirkvi?
2. Stormie sa priznala, že ľahšie sa jej modlí za iných ľudí než za seba. Je to tak aj u teba? Čo myslíš, prečo?
3. Platí aj o tebe, že sa za niektoré oblasti života začneš modliť až vtedy, keď sa ocitneš v krízovej situácii? Prečo je to tak?
4. Autorka hovorí, že skutočné naplnenie dosiahneme iba v Bohu. Stotožňuješ sa s jej tvrdením? Stalo sa ti, že si niečo očakávala od ľudí, ale nedostala si to? Ako si potom riešila takú situáciu?
5. Na konci kapitoly Stormie tvrdí, že v živote neexistujú „hluché“ obdobia: buď napreduješ, alebo stagnuješ. Pozri sa na svoj život v tomto období. Posúvaš sa vpred, alebo skôr cúvaš? Čo spôsobilo tento stav? Ak cúvaš, ako to môžeš zmeniť? Aké riešenie navrhuje autorka?
6. Ktoré z Božích zasľúbení obsiahnutých na konci úvodu ťa oslovilo najviac? Prečo? Čo konkrétne to znamená pre teba? Nauč sa ho naspamäť!

1. kapitola: Pane, pritiahni ma bližšie k sebe!

1. V úvode kapitoly autorka podáva svoje svedectvo, ako spoznala Pána Boha. Skúste to aj vy: porozprávajte si stručne svoje svedectvo, ako ste našli Pána Boha, alebo ako on našiel vás. Dozviete sa niečo viac o sebe a navyše to posilní vašu vieru!
2. Na str. 20 sa nachádza zoznam piatich znakov povrchného vzťahu s Bohom. Týka sa ťa niektorý z nich?
3. Nachádzaš si každý deň čas pre Boha? Ak nie, čo ti v tom bráni? Ako by si to mohla zmeniť? Môžete si dať navzájom tipy, ako si čas na modlitbu vyhradzuje každá z vás. Čo vám v modlitbe pomáha, čo vás naopak rozptyľuje?
4. Ktoré z Božích mien ti je najbližšie? Prečo? Ktorú charakteristiku Boha by si teraz potrebovala zažiť?
5. Ktoré z Božích zasľúbení obsiahnutých na konci úvodu ťa oslovilo najviac? Prečo? Čo konkrétne to znamená pre teba? Nauč sa ho naspamäť!

2. kapitola: Pane, očisti mi srdce

1. Je pre teba ťažké priznať si vinu, keď zlyháš? Dokážeš svoje hriechy pomenovať pravým menom?
2. Máš tendenciu ukrývať sa pred Bohom, keď zhrešíš? Dokážeš hneď prijať, že ti odpustil?
3. Dokážeš odpúšťať sama sebe? Prijímaš skutočnosť, že máš právo robiť chyby?
4. Čo pre teba znamená pokánie?
5. Máš problém s nejakým opakujúcim sa hriechom? Modlila si sa už za to, aby ťa Pán v tejto veci zmenil?

3. kapitola: Pane, pomôž mi odpúšťať

1. Uvedomuješ si, že potrebuješ niekomu odpustiť?
2. Prerástlo neodpustenie v tvojom srdci voči niekomu do nenávisti? Chceš to zmeniť?
3. Je podľa teba možné odpustiť z vlastných síl?
4. Ako možno odpustiť niekomu, kto nás zraňuje pravidelne?
5. Modlila si sa už za to, aby si dokázala niekomu odpustiť? Aký bol výsledok tvojich modlitieb?

4. kapitola: Pane, nauč ma kráčať po Božích cestách

1. Stáva sa ti, že niektoré svoje zlozvyky ospravedlňuješ vyhlásením „Ja som už raz taká!“?
2. Stormie tvrdí, že jednou zo zásad úspechu je „robiť aj tie veci, ktorým by sme sa najradšej vyhli.“ Ako je to u teba? Snažíš sa premáhať a robiť aj to, čo ťa nebaví, alebo sa takýmto veciam vyhýbaš. Ak máš pred sebou výzvu, prijmeš ju, alebo sa jej radšej vyhneš?
3. Ktoré z Božích prikázaní sa ti zdá najťažšie splniteľné? Si aj napriek tomu ochotná byť  v tom Bohu poslušná?
4. Ktorý z desiatich dôvodov, prečo Pána Boha poslúchať, ťa najviac oslovil? Prečo?
5. Autorka na konci kapitoly hovorí: „Nikdy nevieš, kedy nastane chvíľa, pre ktorú ťa Pán pripravuje. Nezáleží na tom, či si slobodná žena budujúca kariéru, alebo mamička deviatich detí, či máš 19 alebo 90 rokov – Boh ťa každý deň pripravuje na niečo veľké.“ Aký pocit to v tebe vyvoláva? Veríš tomu, že ťa Pán pripravuje na niečo veľké? Odhalil ti už, čo veľké pre teba pripravil?

5. kapitola: Pane, posilni ma v boji proti nepriateľovi

1. Uvedomuješ si, ktoré sú tvoje zraniteľné miesta, na ktoré nepriateľ útočí najčastejšie?
2. Ako proti nemu bojuješ? Podeľ sa s nami o niektoré tvoje víťazstvá nad nepriateľom!
3. Ktoré zo zbraní, ktoré autorka uvádza, sú ti najbližšie? Ako ich používaš?
4. Uvedomuješ si, že si pre nepriateľa nebezpečná?
5. Ako si vysvetľuje jednotlivé kusy Božej výzbroje, ktoré apoštol Pavol opisuje v 6. kapitole listu Efezanom?

6. kapitola: Pane, pomôž mi dostať moju myseľ pod kontrolu

1. Je tvrdenie, že ty rozhoduješ o tom, čo si budeš myslieť, pre teba niečím novým a revolučným, alebo si o tom vedela už dávno?
2. Ako rozlišuješ, či myšlienky, ktoré ti napadajú, sú od Boha alebo od nepriateľa?
3. Aké druhy myšlienok ťa najviac trápia? Čo robíš, keď ti začnú zaplavovať myseľ? Brániš sa proti nim? Akým spôsobom?
4. Všimla si si súvis medzi tým, čo sleduješ v televízii, čo čítaš a medzi tým, ako premýšľaš? Aký vplyv majú na teba veci, ktoré do seba prijímaš z okolia? (Nemusí ísť iba o negatívne vplyvy.)
5. Ako chápeš citát z Rim 8:6, ktorý je uvedený na konci kapitoly? Zažila si to už niekedy na vlastnej koži?

7. kapitola: Pane, vládni v každej oblasti môjho života

1. Odovzdala si už Pánovi svoj život? Dokážeš povedať modlitbu, ktorá sa nachádza na strane 57? („Pane, urobím všetko, čo mi prikážeš. Rozhodujem sa splniť to, aj keby to bude znamenalo zomrieť sebe a svojim túžbam. Vzdávam sa skutkov tela, aby si mohol vo väčšej miere pôsobiť v mojom živote.“)
2. Stormie si kladie otázku, prečo je pre nás ťažké úplne sa vydať Bohu. Ako je to u teba? Čo ti bráni povedať „Pane, urobím všetko, o čo ma požiadaš“?
3. V ktorej oblasti tvojho života ešte Ježiš nie je Pánom? Ako sa to prejavuje? Ako to môžeš zmeniť?
4. Veríš, že Pán Boh chce pre teba iba to najlepšie? Pochybuješ o tom niekedy? Prečo?
5. Ktoré z Božích zasľúbení obsiahnutých na konci úvodu ťa oslovilo najviac? Prečo? Čo konkrétne to znamená pre teba? Nauč sa ho naspamäť!

8. kapitola: Pane, uč ma hlbšie preniknúť do Božieho slova

1. Akým spôsobom si čítaš Božie slovo? Je to podľa teba dostatočné?
2. Učíš sa niektoré verše naspamäť? Vieš niektoré povedať spamäti? Čo myslíš, načo je to dobré?
3. Podeľ sa s nami o skúsenosť, keď ťa Božie slovo usvedčilo, povzbudilo, utešilo, uzdravilo, varovalo alebo odhalilo tvoje motívy.
4. Ako by si vlažnému kresťanovi vysvetlila, prečo je potrebné čítať Božie slovo? (Skúste si v skupinke zahrať rolovú hru. Môže to byť milé oživenie a zábava smiley)
5. Darí sa ti uskutočňovať Slovo, ktoré si si prečítala? Ak nie, prečo je to tak?

9. kapitola: Pane, chcem si správne usporiadať život

1. Napíš si na papier svojich 7 najdôležitejších priorít. Keď sa pozrieš na uplynulý týždeň, odrážali tvoje rozhodnutia a spôsob, ako si trávila svoj čas, tento rebríček priorít?
2. Čo podľa teba znamená „dávať Bohu vo všetkom prvé miesto“? Ako sa to prakticky prejavuje v živote?
3. Ako je to v tvojom živote s otázkou podriadenosti voči autoritám? Máš problém rešpektovať autority? Ak áno, čo to mohlo spôsobiť? Sklamal ťa niekedy človek, ktorý bol voči teba v postavení autority?
4. Stalo sa ti, že si niekedy urobila kompromis so svojím svedomím, aby si sa zapáčila ľuďom alebo vyhovela ich požiadavkám?
5. Máš človeka, ktorý pre teba predstavuje duchovnú autoritu? (Môže to byť kňaz alebo iná zrelá kresťanka) Ako sa to prejavuje?

10. kapitola: Pane, nauč ma uctievať ťa v Duchu a pravde

1. Vyhradzuješ si pravidelný čas na chválu (buď doma alebo v cirkevnom spoločenstve)? Ak nie, čo ti v tom bráni?
2. Čo myslíš, prečo sa do chvály musíme niekedy nútiť? Prečo to pre nás nie je prirodzené?
3. Čo sa deje v našom vnútri, keď chválime Pána? (odpoveď nájdete v texte na str. 75 enlightened)
4. Stormie na str. 76-77 uvádza 5 spôsobov, ako Boha chváliť. Ktorý z nich je ti najbližší a prečo? Ktorý je ti najvzdialenejší a prečo?
5. Napíš si na papier vlastný zoznam 20 vecí, za ktoré môžeš Pána chváliť.

11. kapitola: Pane, požehnaj moju prácu

1. Čo ťa na tvojej práci najviac baví a čo ubíja? Máš dobré vzťahy s nadriadenými a kolegami? Modlíš sa za to?
2. Dokážeš sa spoliehať na to, že Pán Boh sa o teba postará, alebo máš pocit, že si na svoj chlieb musíš zarobiť vlastnými silami? Spoliehaš sa v oblasti práce na Pána, alebo skôr na seba? Nemáš problém s workoholizmom?
3. Autorka povzbudzuje, aby sme sa modlili za dobrú finančnú odmenu za svoju prácu a aj za povýšenie. Stotožňuješ sa s jej tvrdením? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? Čo myslíš, ako sa na to pozerá Pán Boh?
4. Cítiš sa niekedy za svoju prácu nedocenená (zo strany zamestnávateľa, okolia, rodiny, manžela...)? Ako sa na svoju prácu pozeráš ty sama? Ako by sa to mohlo zmeniť?
5. Ak si doma a staráš sa o domácnosť a deti, cítiš vnútorné uspokojenie? Dostáva sa ti zo strany okolia povzbudenia a docenenia za tvoju námahu?

12. kapitola: Pane, pomôž mi prinášať ovocie Ducha

1. V úvode autorka spomína princíp „sejby a žatvy“. Zažila si už, že sa v tvojom živote tento princíp prejavil? Akým spôsobom?
2. Stormie hovorí o deviatich semienkach, ktoré treba zasiať do svojho života. Aké môžeš do svojho života a životov iných zasievať lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, vľúdnosť a sebaovládanie?
3. Čo je podľa teba burinou, ktorá dusí rast dobrých rastliniek v tvojom živote? Ako sa dostala do „záhradky tvojho srdca“? Ako ju môžeš vytrhať?
4. Ako môžeš záhradku svojej duše hnojiť, okopávať a zalievať?

13. kapitola: Pane, zachovaj ma v čistote a svätosti

1. Čo si pod pojmom svätosť predstavuješ ty? Aký by mal podľa teba svätý človek? Je podľa teba možné dosiahnuť svätosť vlastnými silami?
2. Ak máš žiť oddelene od sveta, je niečo, čoho sa potrebuješ vzdať? V ktorých oblastiach sa ti zdá, že sa pripodobňuješ svetu a jeho názorom?
3. Aký je podľa teba rozdiel medzi zmýšľaním podľa tela a zmýšľaním podľa Ducha?
4. Akým spôsobom sa môžeš nechať posväcovať Bohom?
5. Mávaš pokušenia v sexuálnej oblasti? Ako proti nim bojuješ?

14. kapitola: Pane, pomôž mi žiť podľa plánu, pre ktorý si ma stvoril

1. Zamýšľala si sa niekedy nad zmyslom života? Myslíš, že je potrebné mať v tejto otázke jasno?
2. Ak by si mala jednou vetou vyjadriť poslanie, ktoré ti Pán Boh dal, ako by znelo? Zamýšľala si sa už nad tým niekedy? Ak nie, skús v najbližšom týždni o tom uvažovať a modliť sa za to.
3. Poznáš svoje dary? Napíš si na papier 10 vecí, v ktorých si dobrá. (Môžete vyskúšať aj aktivitu, pri ktorej každá žena napíše na papier svoje meno a pošle papier kolovať po pravej ruke. Úlohou ostatných v skupine bude každej žene na papier napísať, aké dary, talenty na nej vidia, v čom je dobrá, čo na nej obdivujú... Podľa počtu prítomných vyhraďte na aktivitu primerané množstvo času. Občas iní vidia naše dary lepšie než my )
4. Napadlo ti už niekedy odovzdať Bohu svoje sny? Bola by si ochotná to urobiť? Čo myslíš, prečo to Boh od nás žiada?
5. Ako sa na úspech pozerá svet? Čo je úspechom v Božích očiach? V čom by si chcela uspieť?

15. kapitola: Pane, riaď všetky moje vzťahy

1. Naplnila ti rodina potrebu po spolupatričnosti? Ak áno, ako sa to prejavovalo?
2. Uvedomuješ si potrebuje duchovnej rodiny? Aká skupina ľudí je pre teba takouto rodinou? Čím sa líši od tvojej fyzickej rodiny?
3. Máš dobrých priateľov? Spĺňajú kritéria, ktoré autorka uvádza na str. 105-106? Môžeš nám povedať aj konkrétny príklad?
4. Si ty pre niekoho takou priateľkou?
5. Buduješ priateľstvá cielene? Myslíš, že je do vzťahov potrebné „investovať“?

16. kapitola: Pane, pomôž mi vždy plniť tvoju vôľu

1. Pýtaš sa pred dôležitými rozhodnutiami, aká je Božia vôľa v danej veci?
2. Myslela si si niekedy, že keď žijeme podľa Božej vôle, vyhnú sa nám problémy? Čo vidíme na životoch biblických postáv, ktoré žili podľa Božej vôle?
3. Akým spôsobom rozlišuješ, čo je Božia vôľa?
4. Autorka tvrdí, že rozdiel medzi skúškou a životom mimo Božej  vôle je, že hoci obe sú nepríjemné, skúška nám napokon prinesie požehnanie a nový život. Máš s tým skúsenosť? Priniesli ti skúšky prekonané s Bohom nový život? Čo si sa z nich naučila?

17. kapitola: Pane, ochráň mňa i všetko, na čom mi záleží

1. Modlíš sa pravidelne za svoju ochranu a ochranu svojich blízkych?
2. Zažila si už, že ťa modlitba zachránila pred nejakým nešťastím?
3. Je nejaká situácia alebo predstava, ktorá ti naháňa strach? Prenasledujú ťa niekedy myšlienky typu „čo ak...“? Dokážeš Bohu dôverovať, že ochráni teba aj tvojich blízkych?
4. Ktoré z Božích zasľúbení obsiahnutých na konci úvodu ťa oslovilo najviac? Prečo? Čo konkrétne to znamená pre teba? Nauč sa ho naspamäť!

18. kapitola: Pane, daj mi múdrosť, aby som sa správne rozhodovala

1. Keď Pánovi položíš nejakú otázku, máš aj trpezlivosť čakať na odpoveď a pokoru prijať aj takú odpoveď, ktorá nie je podľa tvojich predstáv?
2. Modlíš sa, aby ti Pán Boh dal múdrosť správne sa rozhodovať, keď stojíš pred nejakým dôležitým rozhodnutím?
3. Aký je rozdiel medzi tým, keď je niekto vzdelaný a keď je múdry? Čo je pre teba dôležitejšie?
4. Prečítaj si znovu návod, ako múdro žiť, ktorý sa nachádza na str. 120. Vyber si dva body, ktoré začneš cielene uplatňovať vo svojom živote.

19. kapitola: Pane, osloboď ma od každého zla

1. Zažila si už Božie vyslobodenie v niektorej oblasti života? Povzbuďte sa navzájom svojimi svedectvami.
2. V ktorých oblastiach cítiš, že nepriateľ na teba útočí? Od čoho potrebuješ, aby ťa Boh vyslobodil?
3. V ktorých oblastiach najľahšie upadáš do hriechu?
4. Stretla si sa už s myšlienkou, že modlitba chvál je zbraňou proti nepriateľovi? Čo myslíš, prečo je chvála taká účinná zbraň? Prečo ju diabol nenávidí?

20. kapitola: Pane, osloboď ma od negatívnych pocitov

1. Mávaš niekedy pocity úzkosti a strachu? Súhlasíš s autorkiným tvrdením, že je to dôkaz tvojej nedôvery voči Bohu? Ako zvykneš bojovať proti takýmto pocitom? Čo odporúča Stormie?
2. Považuješ sa za vďačného človeka? Čo sa v tvojom slovníku vyskytuje viac: slová vďaky a pochvala alebo nespokojnosť, hundranie a kritika? Je pre teba prirodzené chváliť druhých a ďakovať im, alebo sa do toho musíš nútiť? Napíš si na papier aspoň 10 vecí, za ktoré môžeš byť vďačná práve teraz.
3. Mávaš problémy so závisťou? Porovnávaš sa s inými ženami? Ak niekedy závidíš, čo to zvyčajne je? Môže to podľa teba znamenať, že si neuvedomuješ, čím všetkým ťa Pán Boh požehnal?
4. Ako je to u teba s hnevom? Dokážeš ho skrotiť alebo sa ním necháš ovládať? Si človekom, ktorý vie rýchlo odpúšťať? Držíš sa zásady, že slnko nesmie zapadnúť nad tvojím hnevom?
5. Z okolia na nás denne doliehajú negatívne, pesimistické správy a predpovede do budúcnosti nevyzerajú priaznivo. Aký postoj voči budúcnosti by mali mať kresťania? Ako ho máme získať a udržať si ho?

21. kapitola: Pane, poteš ma v súžení

1. Koho vyhľadáš ako prvého, keď ťa niečo trápi: Pána Boha alebo niekoho iného? Prečo je to tak? Myslíš si, že by sa to malo zmeniť?
2. Máš skúsenosť, že súženie ťa pritiahlo bližšie k Bohu? Vyhľadávala si ho v ťažkých chvíľach častejšie než inokedy?
3. Veríš, že Pán Boh ti nenaloží na plecia viac súženia, ako dokážeš uniesť a že ťa ochráni?
4. Zažila sa v súžení útechu Ducha Svätého? Akú mala podobu?

22. kapitola: Pane, pomôž mi odolávať pokušeniam

1. Všimla si si, že v niektorých obdobiach ľahšie podliehaš pokušeniam? (možno pred menštruáciou, alebo keď si unavená, alebo keď si už v niečom zlyhala a hneď to nevyriešila s Bohom...) Ako ti takéto zistenie môže pomôcť v boji proti pokušeniu?
2. Na základe toho, čo si sa z tejto kapitoly dozvedela o pokušení, ako budeš proti nemu bojovať?
3. Podarilo sa ti už odhaliť tvoje slabé miesto, na ktoré nepriateľ najčastejšie útočí? Za čo sa môžu tvoje sestry v skupinke modliť? V čom potrebuješ posilu?
4. Čo robíš, keď zlyháš a podľahneš pokušeniu? Bežíš hneď k Bohu, ukrývaš sa pred ním, vylievaš zlosť z vlastného zlyhania na iných...? Aká reakcia by podľa teba bola najlepšia?

23. kapitola: Pane, uzdrav ma a pomôž mi starať sa o svoje telo

1. Aký máš postoj k zdravej výžive a starostlivosti o telo? Čo robíš pre to, aby si sa udržiavala v kondícii? Je to pre teba ľahké a prirodzené, alebo cítiš, že v tom potrebuješ Božiu pomoc?
2. Keď si chorá (chrípka, angína...), liečiš sa alebo ideš do práce? Dodržiavaš pokyny lekára pri liečbe?
3. Potrebuješ v niektorej oblasti zdravia uzdravujúci Boží dotyk? Veríš, že ťa Pán Boh môže uzdraviť?
Toto stretnutie je výbornou príležitosťou, keď sa môžete navzájom za seba modliť, aby vás Pán uzdravil. Verte, že sa môžu diať aj zázraky!

24. kapitola: Pane, osloboď ma od nezdravého strachu

1. Sužuje ťa niekedy nezdravý strach? Čo ti zvyčajne naháňa strach? Ako sa proti nemu brániš?
2. Máš strach z odmietnutia? Núti ťa tento strach robiť aj to, čo je v rozpore s tvojím svedomím a vnútrom, pretože túžiš po prijatí zo strany iných?
3. Ťažia ťa niekedy obavy z toho, čo prinesie budúcnosť? Ako môžeš proti nim bojovať? Aké prostriedky boja v knihe ponúka Stormie?
4. Ako si predstavuješ bázeň pred Bohom? Myslíš, že ju máš?

25. kapitola: Pane, použi ma, aby si sa prostredníctvom mňa dotýkal životov iných ľudí

1. Autorka vyzdvihuje úlohu modlitby za iných ľudí. Akú s ňou máš skúsenosti? Zažila si už, ako Boh odpovedal na modlitbu zázrakom?
2. Všetci máme rozličné dary a rôznym spôsobom môžeme slúžiť iným ľuďom. K čomu cítiš povolanie ty? Akým spôsobom sa rada rozdávaš iným?
3. Stalo sa ti už, že si cez službu iného človeka cítila Božiu lásku? Porozprávaj nám o tom.
4. Čo je pre teba ľahšie: slúžiť iným, alebo prijať službu? Prečo je to tak?

26. kapitola: Pane, nauč ma hovoriť slová prinášajúce život

1. Spomínaš si na situáciu, keď si sa niekoho dotkla slovami? Ako si to potom vyriešila?
2. Ako je to u teba s ohováraním? Robí ti tento hriech problém? Ako sa dá proti nemu bojovať?
3. Ktoré slová, výrazy a spôsoby vyjadrovania by si chcela odstrániť zo svojho slovníka?
4. Spomínaš si na situáciu, keď si svojimi slovami niekoho povzbudila a priniesla život?
5. Stormie uvádza, aké to je, keď prehovorí múdra žena. Ktorá z týchto charakteristík ťa najviac zaujala a ktorú by si chcela čo najskôr vidieť aj vo svojom živote?

27. kapitola: Pane, daj mi vieru, ktorá vrchy prenáša

1. Spomínaš si, ktoré chvíle v živote ti najviac posilnili vieru?
2. Stojíš teraz pred nejakým vrchom, ktorým by si potrebovala pohnúť? Ako ti v modlitbe môžu pomôcť tvoje sestry zo skupinky?
3. „Ktoré z Božích zasľúbení by si si chcela vierou privlastniť? V akej oblasti by si chcela zažiť zázrak? Je v tvojom živote, alebo v živote iného človeka, potrebné urobiť zmenu, ktorú možno dosiahnuť iba modlitbu s veľkou vierou?“
4. Ako podľa teba môže viera rásť? Čo pre to môžeme urobiť?

28. kapitola: Pane, premeň ma na Kristov obraz

1. Čo sa ti na Ježišovi páči najviac? Ktorá jeho vlastnosť je pre teba najpríťažlivejšia?
2. V čom by si sa chcela na Ježiša podobať?
3. Stormie vymenovala 7 spôsobov, ako viac môžeme podobať na Krista? Ktorý z týchto spôsobov by bol pre teba najťažší? Prečo?

29. kapitola: Pane, pomôž mi zabudnúť na minulosť

1. Si vyrovnaná so svojou minulosťou, alebo ťa k nej ešte viažu nejaké bolestivé alebo nepríjemné spomienky? Odpustila si všetkým, ktorí ti v minulosti ublížili? Potrebuješ uzdravenie z niektorých spomienok?
2. Zažila si už, že Pán Boh použil tvoju minulosť (aj tie nepríjemné veci) pre tvoje dobro? Veríš, že tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré?
3. Na konci kapitoly Stormie hovorí: „Ver mi: bez ohľadu na to, koľko máš rokov, Boh chce v tvojom živote robiť stále niečo nové. Modli sa, aby ti ukázal, čo to je.“ Začínaš už vidieť, čo nové má Pán pre teba pripravené v tomto období? Čo nové ťa chce naučiť? Na aké nové miesta ťa chce zaviesť?

30. kapitola: Pane, veď ma do budúcnosti, ktorú si mi pripravil

Toto stretnutie využite na to, aby ste sa obzreli za poslednými mesiacmi, keď ste sa spolu stretávali a modlili za seba. Je dobré pripomínať si to, čo Pán Boh pre vás už urobil: posilní to vašu vieru aj do budúcnosti.
Modlite sa navzájom za seba. Použite aj modlitbu – list, ktorá sa nachádza v tejto kapitole.
Môžete vyskúšať aj túto aktivitu: Pre každú ženu zo skupinky priprav listový papier a napíš oslovenie. Potom počas stretnutia vyhraď čas, aby ženy mohli do ktoréhokoľvek listu napísať povzbudivé slová alebo modlitbu za túto ženu. V pozadí môžeš zatiaľ pustiť nejakú skladbu. Najlepšie je písať po modlitbe, keď vám Pán Boh bude dávať na srdce, čo chce v živote danej sestry urobiť.
Prípadne, ženám náhodne rozdaj listy s oslovením a ich úlohou bude napísať danej žene povzbudivý list alebo modlitbu za ňu.

 

© ZKSM, 2014

Predchádzajúci