« Späť

Moudrost Silvána z Athosu

Moudrost Silvána z Athosu

Silván z Athosu ( 1866 - 1938 ) sa narodil v chudobnej dedinskej rodine v Rusku. Po vojenskej službe vstúpil do kláštora na Athose, kde bol až do svojej smrti. Nedostalo sa mu formálneho vzdelania, ale pre jeho múdrosť ho vyhľadávali zástupy ľudí.....

Kniha je písaná zložitým východným, pravoslávnym jazykom. Silván nás pozýva nielen k zamysleniu sa nad našim životom, ale aj na trávenie času pred Božou tvárou....

Keďže som knihu čítal v češtine, myšlienky na zamyslenie ponúkam v origináli.....

- Boží milost působí, že se v člověku zrodí touha trpět pro Krista

- Pyšným budou démoni vždycky působit trápení

- Buď stranou veškerého světového dění, a přitom duchovně neustále ,, v první linii ,,.

- Cez myšlenku na smrt sa stává člověk pokorní – protože se duše odovzdává celá Bohu, chce být ze všemi v míri a všetkých milovat

- Je veliké před Bohem modlit se za ty, kdo nám ubližují a urážejí nás. Za to nám Pán daruje milost, a ty v Duchu svatém poznáš Pána a s radostí pro něj strpíš všechny bolesti.

- Pošlušností se člověk chrání před pýchou a za poslušnosť dostává dar modlitby. Díky poslušnosti dostává i milost Ducha svatého. Proto stojí poslušnost výše než púst a modlitby.

- Trpíme za to, že nemáme pokoru. V pokorné duši žije Duch svatý a on dává duši svobodu, pokoj, lásku, blaženost.

- Pokorná duše nemá žádná vidění a ani si je nepřeje, ale čistou myslí se modlí k Bohu.

- Nejtěžší ze všeho je umrtvit tělo kvůli Bohu a porazit svou samolibost.

- Neumdlévej v boji, neboť pán miluje statečného bojovníka.

- Umrtvuj svoje tělo, aby nebránilo modlitbe – syté tělo nám brání modlit se čistě, Duch Boží nepřichází do přesyceného těla – treba znát míru postu, aby ses příliš neoslabil, protože pak nemúžeš vydržet službu.

- Kdo se snaží všechno pochopit svým rozumem, ten je v duchovním živote neskušený. Aby člověk poznával vůli Boží, musí se před ní pokořit, a pak jej Pán svou milostí poučí.

- V kom žije Duch svatý, tomu bohatsví neublíží, neboť jeho duše je celá v Bohu.

- Bůh používá životní bouře, aby nás uvolnil spod vlivu řešení, které nespasá, a idolů, co nás v životních zápasoch zrádzajú.

- Když tě jme soucit s někým, modli se za něj, protože Pán se chce skrze tebe nad ním smilovat. Modli se, a Pán tě vysliší a oslavíš Boha.