« Späť

Tajomný plameň Matky Terézie (1.časť)

Tajomný plameň Matky Terézie (1.časť)

Táto kniha je aktuálnym posolstvom dnešku pre každého z nás. Pútavo nám hovorí o niečom, čomu azda nemožno hneď a úplne porozumieť - možno to vžak bez výhrad prijať....... 

Určite stojí za prečítanie, ale aspoň zopár myšlienok:

-  Zostávame len na povrchu samých seba – a tak nás môže občas prekvapiť sila našej odpovede na hlbšie veci, na náhly vstup čohosi božského, na neočakávané dotyky milosti.

- Čím väčšia je naša potreba, naša vnútorná alebo vonkajšia chudoba, dokonca i náš hriech a morálne pády, tým väčšmi po nás Boh túži. - toto sa ťažko prijíma...

- Ty si ten impulz, ktorý podnietil Dobrého pastiera zanechať 99 oviec jeho stáda a vydal sa hľadať Teba, jediného strateného.

- Jednoducho povedané, hoci nás nič v Bohu nepotrebuje, všetko v ňom nás chce – hlboko a intenzívne.

- Nikdy sa proti temnote nebúr, ani proti Bohu, ktorí ju na teba zoslal.

- Temnota nemusí byť opakom,  nepriateľom svetla. Keď je pokrytá Božou milosťou, stáva sa katalyzátorom.

- Temnota prijatá pre iných a premenená láskou sa skutočne stáva svetlom.

- Boh nás všetkých povolal a vyzbrojil, aby sme nielen vydržali našu osobnú Kalkatu, ale v nej aj slúžili.

- Aj keď nás možno pohltia zdanlivé problémy dennodennej existencie, nesmieme nikdy zabudnúť, aký dôležitý je náš život v Božom pláne a koľko dobra ešte môžeme vykonať.

- Ten istý Boh, ktorý nás miluje takých, akí sme, nás zároveň miluje tak veľmi, že nás nemôže nechať takých, akí sme.

- Ako horúca púšť túži po vode, tak Boh túži po našej láske. Ako smädný človek dychtí za vodou, tak Boh túži po každom z nás. Ako smädný človek hľadá vodu, tak Boh hľadá nás. A ako smädný človek premýšľa len o vode, tak Boh premýšľa ustavične o nás.

Komentáre