APOINKA

Popis:
APOINKA je skratka pre APOštolskú INternetovú KAmpaň. Spoločenstvo je voľne zamerané na apoštolát cez sociálne siete na internete. Poskytuje informácie a návody pre rôzne formy apoštolátu na internete, pričom sa zameriava hlavne na apoštolát zdieľaním duchovného obsahu pomocou autorských diel výtvarnej, hudobnej alebo písanej tvorby. Portál Moja komunita slúži ako komunikačné a koordinačné centrum. Cieľom je aktivovať živý apoštolát radových veriacich, ktorí radi tvoria a chceli by lepšie používať svoje umelecké talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.

Správca stránok
Miroslav Priecel