« Späť

Modlitby pokračujú

Modlitby pokračujú

Soľ je nepatrná a málokto sa zamýšľa nad jej významom. Baví ma byť soľou: Mimo veľkých pódií. Mimo patetických gest. Mimo ničenia parlamentu. A napriek tomu pretvárajúci túto spoločnosť zvnútra, zásadným spôsobom a dlhodobo.

 

Na začiatku bola myšlienka: „Radšej 40 dní teraz ako 4 roky potom“. Mala vystihovať fakt, že je užitočnejšie modliť sa a postiť sa 40 dní pred voľbami ako 4 roky nadávať a mať kritický postoj k vláde. Niektorí si to žiaľ začali vysvetľovať tak, že poďme sa modliť teraz, aby sme sa nemuseli modliť potom.

Naše modlitby pokračujú. O pár dní zasadne prvý krát nové zloženie parlamentu. Kreuje sa vláda. Na dôležité pozície v štáte – ministri, predseda  a podpredsedovia parlamentu a pod. – zasadnú ľudia, ktorí budú rozhodovať 4 roky (ak opäť nenastanú predčasné voľby). Ako občania máme právo polemizovať, či vláda p. Fica bude tá najsprávnejšia, či bude robiť dobré rozhodnutia, či povedie krajinu dobrým smerom a pod. No ako kresťania máme povinnosť prihovárať sa za nich. Pripomeňme si ešte raz žiadosť sv. Pavla, ktorú predkladá Timotejovi: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom.“ (1 Tim 2). Výsledkom žehnania tým, ktorí vládu bude náš tichý a pokojný život. Ešte povzbudzujúcejší je fakt, že táto aktivita je dobrá milá pred Bohom.

Stále ma fascinuje Ježišovo prirovnanie kresťanov. Mohli sme byť korením života. Ale Ježiš si zvolil soľ. Rozprávka Soľ nad zlato veľmi jednoducho ukazuje, že ak sa nepatrná, nikým nepovšimnutá a úplne samozrejmá soľ vytratí z jedálnička, pokrmy sú nejedlé. A preto Ježiš začína svoju otázku „ak soľ stratí chuť...“. Ja nechcem stratiť chuť. Dokonca nechcem, aby naša spoločnosť stratila chuť do jedla, len pre to, že v nej nie je soľ. Čo nastane? Nechutenstvo? Hladovanie?

Soľ je nepatrná a málokto sa zamýšľa nad jej významom. Baví ma byť soľou: Mimo veľkých pódií. Mimo patetických gest. Mimo ničenia parlamentu.  A napriek tomu pretvárajúci túto spoločnosť zvnútra, zásadným spôsobom a dlhodobo.

Pozývam vás byť soľou na ďalšie štyri roky. Čoskoro budeme poznať všetkých poslancov a ministrov. Poďme sa za nich modliť! Pripravujeme modlitebnú aktivitu, v ktorej budete mať možnosť vybrať si jedného politika a na určité obdobie sa denne za neho prihovárať. Pýtam sa, čo sa stane, ak sa tristo ľudí bude denne štyri roky modliť za Róberta Fica? Čo sa stane, ak sa ľudia budú modliť za Štefana Harabina? Máte vieru, že toto môžu byť ľudia, ktorí z celého srdca budú nasledovať Krista?  

--

Všetky aktuálne info o aktivite „Modlitby za politikov“ môžete sledovať na www.facebook.com/modlitbyzapolitikov alebo na www.twitter.com/tvoja_vec