« Späť

Návrat domov

Návrat domov

"Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi..." (Lk, 15,18)

Náš život sa mnohokrát podobá biblickému príbehu o márnotratnom synovi. Osamelý a zatratený v cudzine sa po dlhých rokoch konečne vracia k svojmu otcovi. Aj my sme prišli o hlboký pocit bezpečia domova, keď sme stratili osobný kontakt s našim nebeským Otcom- živým Bohom. Ale On sa nám pripomína. Prebúdza v našom srdci túžbu, ktorú nemôže nikto a nič utíšiť. Palčivé rany života a trpké osobné skúsenosti sa môžu stať cestou domov- k Bohu.

Syn v biblickom podobenstve prichádza na to, že na ňho otec celú dobu čakal. Prežíva radosť z odpustenia a láskyplného otcovho objatia. To platí aj pre nás. Pán Boh nás hľadá na cestách nášho života. Vychádza nám v ústrety a berie nás do náručia, aby sme znova našli svoj domov a hlboký pocit bezpečia.

BOH MÁ LEN JEDINÚ MYŠLIENKU A JEDEN CIEĽ :aby sme k nemu všetci prišli.heart

Predchádzajúci