« Späť

PRAVOSLÁVNA IKONA- IKONA MATKY BOŽEJ "MLIEKOM KRMIACA"

PRAVOSLÁVNA IKONA- IKONA MATKY BOŽEJ

Pre každého pravoslávneho kresťana je ikona neodmysliteľnou súčasťou bohoslužieb aj osobných domácich modlitieb. Je nádherným spojením našej prosby a Toho, ktorého oslovujeme- prosíme. Je reálnym mostom od pozemského k duchovnému, od zeme k nebu, od sveta do raja.

Základné ikonografické typy zobrazovania Presvätej Bohorodičky sú tri: Umilenije (Milujúca), Odigitria (Putevoditeľnica, Sprievodkyňa na cestách) a Oranta (Modliaca sa). Z týchto typov sa však vyvinuli desiatky podtypov a ich rôzne kombinácie. Tri základné typy zobrazenia nesú v sebe teologické posolstvo. Prvý typ symbolizuje Vtelenie Boha, druhý Cestu k spáse prostredníctvom Isusa Christa Spasiteľa a tretí modlitbu každého člena Cirkvi za spásu a privolanie do Cirkvi tých, ku ktorým sa Božie slovo ešte nedostalo.

 

O ikone Presvätej Bohorodičky zvanej "MLIEKOM KRMIACA" - Млекопитательница (pamiatka podľa juliánskeho kalendára 12.januára, podľa svetského 25.januára)

 

Tak sa volá ikona Presvätej Bohorodičky, ktorú priviezol svätiteľ Sáva Srbský z monastiera ctihodného Sávu Posväteného neďaleko Jeruzalema. Svätiteľ Sáva túto ikonu priniesol na svätú horu Athos, kde ju uložil v ňom založenej postnici (malá kaplnka). Tak sa vyplnilo to, čo predpovedal ctihodný Sáva, 800 rokov pred tým, než prišiel svätiteľ Sáva Srbský na svoju púť do Palestíny. Bolo totiž predovedané ctihodným, že raz príde nejký kňaz zo Srbska menom Sáva, ktorému majú bratia z monastiera túto ikonu odovzdať.Tak sa i stalo a ikona Presvätej Bohorodičky je dnes uložená v postnici svätiteľa Sávu na hore Athos.

 

Presvätá Bohorodička je na ikone zobrazená krmiac malého Isusa. Teologický význam ikony nesie hlboký odkaz: Tak, ako matka kŕmi Syna, tak aj Ona sýti nás a tak aj Boh nás zasycuje duchovným mliekom (porovnaj 1Pt, 2,2) a na svojej ceste duchovným rastom máme postupne prechádzať, ako keď prechádzame od mliečnej stravy k strave pevnej. (porovnaj Žid, 3.12)

 

Pred ikonou Presvätej Bohorodičky "MLIEKOM KRMIACA" sa modlí pri ťažkých pôrodoch, pri nedostatku materského mlieka, pomáha pri neplodnosti, ale aj za dojčacie deti a rôzne iné problémy v živote ženy. 

 

 

 

Zdroj:  http://www.pcopresov.sk/files/vo_svetle_pravoslavnych_ikon_06.pdf

          http://spas-monastery.by/library/articles_and_publications.php?id=2090