« Späť

PROSTOTA

PROSTOTA

Kniha a jej posledná strana. Na nej hrubými čiernymi literami čítam "DOSLOV" Resumé: Kráčajme s prostotou, nie so sprostotou.

"...budeme potrebovať ešte veľa a veľa informácií, aby sme sa na to, čomu dnes hovoríme PROSTOTA, vedeli aspoň správne pozrieť, ak už nie pochopiť jej tajomstvo. 

Zatiaľ je to nie ani tak vedec, ako skôr básnik, kto vytušil hĺbku prostoty, jej nesmierne zložitú väzbu na veci dosiaľ nevysloviteľné.

Bol to básnik, kto povedal, že múdrosť tohto druhu je ľuďom nadovšetko potrebná, i keď zložitosti rozumejú skôr než prostote."       

                                          MILAN RÚFUS