« Späť


Bez modlitby nemôžte vychutnávať a zakúšať všetku lásku, ktorú Boh živí pre každého z vás!


Bez modlitby nemôžte vychutnávať a zakúšať všetku lásku, ktorú Boh živí pre každého z vás!


Óh!! deti moje, ako ste ďaleko od každodennej modlitby!
Začnite žiť a meditovať všetky posolstvá, ktoré sú Vám dávané; lebo, iba prostredníctvom meditácie, vy môžte pochopiť prečo prichádzam medzi vás!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa; už dávno naliehavo žiadam vaše modlitby!

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás viedla k môjmu Synovi Ježišovi.


Bez modlitby nemôžte vychutnávať a zakúšať všetku lásku, ktorú Boh živí pre každého z vás!


Odvahu, odvahu, som po vašom boku, a môj Syn mi dovoľuje prichádzať medzi vás, aby som Vám pomohla!


Óh!! deti moje, ako ste ďaleko od každodennej modlitby!
Začnite žiť a meditovať všetky posolstvá, ktoré sú Vám dávané; lebo, iba prostredníctvom meditácie, vy môžte pochopiť prečo prichádzam medzi vás!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa; už dávno naliehavo žiadam vaše modlitby!


Ja, ako matka, Vám chcem pomôcť a chcem vás utešovať, aby sa môj Syn Ježiš stal vašim útočiskom.


Mnohí z vás nedokážu cítiť pokoj v srdci, a satan koná; a vy nedokážete nájsť pokoj a ja dnes večer chcem utešovať každého z vás, žehnajúc vás.


Som s vami a blízko pri vás!
Ďakujem Vám za vašu prítomnosť, žehnám vás všetkých!

https://www.incamminoconmaria.it/2015/10/03/posolstvo-panny-marie-dane-lellovi-pre-ludstvo-03-10-2015/?lang=sk