Celý profil

Daniel patrí aj do:

Priatelia

Martin Majda
Daniel Pivko
Ľubica Fibichová
Kristína Uebersax
Jana Geryková
Peter PHk
Jana Stenova
januára 14
Daniel Ruščákaktualizovaný blog, Prvé zjavenie..
14:54
Daniel Ruščákaktualizovaný blog, Prvé posolstvo..
14:47
14:45
Daniel Ruščákaktualizovaný blog, Matka Nehy..
14:43
Daniel Ruščákaktualizovaný blog, Matka Nehy..
14:31
Daniel Ruščákaktualizovaný blog, Rodina.
14:20
Daniel Ruščák napísal nový príspevok, blog Rodina.
14:19
januára 13
Daniel Ruščákaktualizovaný blog, Rozhovor..
19:49
Daniel Ruščák napísal nový príspevok, blog Rozhovor..
19:33
Jana Geryková a Daniel Ruščák sú teraz priateľmi.
19:29
Odoberať aktivity Daniel Ruščák. (Otvorí sa v novom okne)