Daniel Ruščák

Záľuby:

Daniel patrí aj do:

Komunity
Arcidiecézna charita Košice