Celý profil

Daniel patrí aj do:

Priatelia

Ján Pankovčin
Daniel Pivko
Martin Majda
Marcela Bagínová
Janka Kopincová
Ľubica Fibichová
anna sojková
Kristína Uebersax
Včera
16:11
16:11
16:10
2:31
apríla 14
15:25
apríla 13
21:37
apríla 12
16:20
16:19
apríla 11
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Štefan Hrbček, blog 9. decentra 2023, sme navštívili miesta, kde žila ..., v farnosť Novoť.
17:24
Daniel Ruščák napísal nový príspevok, blog Pochválený buď Ježiš Kristus!.
16:52
Odoberať aktivity Daniel Ruščák. (Otvorí sa v novom okne)