« Späť


Deti moje, nezaťažujte vaše srdcia neustálym odkladaním na zajtra!


Deti moje, nezaťažujte vaše srdcia neustálym odkladaním na zajtra!

Drahé deti moje, aj dnes vás pozývam, aby ste sa nebáli otvoriť dvere Bohu Otcovi, ale otvorte dokorán tie dvere, ktoré Vám nedovoľujú nechať vstúpiť Boha a tešiť sa z tých divov, ktoré on Vám chce zjaviť prostredníctvom mňa!

Drahé deti moje, aj dnes vás pozývam, aby ste sa nebáli otvoriť dvere Bohu Otcovi, ale otvorte dokorán tie dvere, ktoré Vám nedovoľujú nechať vstúpiť Boha a tešiť sa z tých divov, ktoré on Vám chce zjaviť prostredníctvom mňa!


Deti moje, nezaťažujte vaše srdcia neustálym odkladaním na zajtra!


Dnes vás žiadam, aby ste sa rozhodli mi pomôcť, aby každý z vás sa cítil byť najobľúbenejším synom a dcérou!


Deti moje, nie všetkým bol daný tento dar, a Vás, ktorí žijete túto milosť: ja vás žiadam, aby ste neposudzovali tých, ktorí ešte nemali toto zjavenie!


Buďte svetlom pre tých, ktorí žijú v temnotách, prostredníctvom cesty, ktorú Boh vyznačil pre vás!
Budem s vami v tomto čase milosti, aby som vás učila, ako kráčať na vašej svätej ceste!


Potrebujem vás a vaše modlitby!


Ďakujem Vám, deti moje, za vašu prítomnosť; modlím sa za vás a modlím sa nad vami, aby ste boli novými apoštolmi a operátormi pokoja!


Modlite sa, modlite sa, modlite sa! 

Ďakujem Vám za vašu prítomnosť a žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!

https://www.incamminoconmaria.it/2012/10/06/posolstvo-panny-marie-pre-ludstvo-dane-lellovi-06-10-2012/?lang=sk