« Späť


Prosím každý deň Ducha Tešiťeľa, aby vás viedol vo vašich skupinách.


Prosím každý deň Ducha Tešiťeľa, aby vás viedol vo vašich skupinách.

Dnes večer prišla Panna Mária oblečená celá v zlate a s ňou veľa anjelov a povedala mi : „Buď pochválený Ježiš Kristus!“ a ja som odpovedal: „Dnes a vždy buď pochválený!“

Dnes večer prišla Panna Mária oblečená celá v zlate a s ňou veľa anjelov a povedala mi : „Buď pochválený Ježiš Kristus!“ a ja som odpovedal: „Dnes a vždy buď pochválený!“


„Deti moje, dnes chcem požehnať všetkých tých, ktorí si ma prichádzajú uctiť; mnohí prišli, ako pútnici, aby sa mi poďakovali za všetok ten čas, čo som medzi vami.


Odvahu detičky moje; som s vami, aby sme prešli, spolu s vami, cestu svätosti, a priniesla vás môjmu Synovi Ježišovi! 

Prosím vás deti moje, aby ste sa neznechutili; lebo, ja som s vami, aby som viedla vaše srdcia k ceste svätosti!

Ďakujem, deti moje, za lásku, ktorú živíte, voči Bohu; a Vám, synovia a dcéry, moji pútnici, ktorí ste boli povolaní stať sa nositeľmi pokoja a lásky: buďte Svetlom vo svete!

Prosím každý deň Ducha Tešiťeľa, aby vás viedol vo vašich skupinách.


Dnes nie je môj sviatok, ale je náš sviatok, a tých, ktorí vytrvali po celé tie roky môj príchod medzi vás.
Žehnám každého z vás osobitným spôsobom!
Prosím môjho syna Ježiša, aby v tento deň, vypočul všetky vaše prosby. Modlite sa za mojich synov pastierov, aby oni vás mohli viesť!


Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.