« Späť

..aby ste, detičky moje, nestratili nádej.

..aby ste, detičky moje, nestratili nádej.

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

 

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 05/01/19.

 

 

Úvod: Drahé detičky moje, aj dnes môj syn Ježiš ma posiela medzi vás, aby ste, detičky moje, nestratili nádej. 

 

1 Dnes, viac než kedykoľvek predtým, môj syn mi dáva milosť byť medzi vami, aby, mojím príchodom, som vás mohla viesť a ukázať Vám cestu svetla, ktorá vedie k môjmu synovi Ježišovi. 

 

2 Detičky moje, už dávno som medzi vami, aby som otvorila vaše srdcia, aby ste sa vy, detičky moje, naučili ho prijať. 

 

3 Iba tak, detičky moje, budete môcť nájsť pokoj vo vašich srdciach. 

 

4 Povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste sa vytrvalo rozhodli prijímať stále viac Slovo Božie, ktoré je Vám každý deň dávané. 

 

5 Detičky moje, ak sa vo vás nezrodí túžba ho prijať, vy nemôžte objaviť a vychutnávať svoju lásku a svoju nehu. 

 

6 Vychutnávajte ho, detičky moje, a uvidíte, aké je veľké jeho milosrdenstvo! 

 

7 Hovorím Vám, detičky moje, ktorí hľadáte a túžite po pokoji; pokoj sa môže obsiahnuť, keď je vo vás srdce plné lásky. 

 

8 A ja, čo už dlho prichádzam, aby som si zobrala vaše srdcia plné utrpenia a bolesti, nebojte sa mi ich darovať; ja, ako Matka, prichádzam, aby som ich uzdravila od každej duchovnej choroby, aby ste sa obrátili a zápalil sa plameň vášho srdca! 

 

9 Modlite sa, detičky moje, modlite sa, modlite sa, aby ste sa stali pravými apoštolmi; sú mnohí tí, ktorí nežijú usporiadaný život; ako keby nikdy nepoznali lásku Boha! 

 

10 A vás, ktorí poznáte lásku Boha, povzbudzujem vás, aby ste nepohoršovali vaše deti, ale opäť sa začnite modliť a postiť vo vašich rodinách, aby oni mohli prijať Jeho lásku! 

 

Záver: Uprene sa dívam na každého z vás a dotýkam sa vášho srdca. Žehnám vás všetkých!

 

Všeobecné poznámky…

 

A - Toto posolstvo je kristologické. Mária naliehavo hovorí, že prichádza v Ježišovom mene.

B - svätá panna zdôrazňuje tému Božieho Slova.

C - Hovorí, že už dávno prichádza. Prečo základne vyučovacie hodiny obrátenia niesú chápané?

Komentár

 

4, 5, 6 Povzbudzujem vás… prijímať stále viac Slovo Božie, ktoré je Vám každý deň dávané… objaviť a vychutnávať svoju lásku a svoju nehu… 

 

Pravdepodobne sa jedná o denné čítania počas Svätej Omše... Pre mnohých veriacich sú základným duchovným čítaním. Urobeme si v tejto súvislosti spytovanie svedomia…

 

6, 7 pokoj sa môže obsiahnuť, keď je vo vás srdce plné lásky.

 

Zdá sa to byť banálna poznámka. Avšak, konečne práve tam nachádzame kľúč na pochopenie mnohých znepokojení a mnohých úzkostí. Napríkad, keď mame pocit, že strácame čas, že niesme produktívni, že sme príliš dobrí, že robíme zbytočné služby, nepodarené atď.  

  

8 A ja, čo už dlho prichádzam, aby som si zobrala vaše srdcia plné utrpenia a bolesti, nebojte sa mi ich darovať; ja, ako Matka, prichádzam, aby som ich uzdravila od každej duchovnej choroby, aby ste sa obrátili a zápalil sa plameň vášho srdca!

 

Mária je plná spolucítenia pre Máriinich pútnikov.

Zvážme váhu vyjadrenia: zobrať si vaše srdcia.

Čo to znamená dať svoje srdce? Zdá sa to byť abstraktné, vyumelkované.

V akom zmysle táto ponuka sa stane silnou, materskou, srdečnou?

Mária neprišla, v prvom rade, aby urobila zázraky na telách, ale, aby uzdravila duchovné choroby. Základnou, a takmer jedinou, duchovnou chorobou, príčinou mnohého zla, by teda bol fakt, že nemilujeme?

Jediným liekom by teda bolo: zapáliť plameň lásky v našom srdci?

 

10 A vás, ktorí poznáte lásku Boha, povzbudzujem vás, aby ste nepohoršovali vaše deti, ale opäť sa začnite modliť a postiť vo vašich rodinách, aby oni mohli prijať Jeho lásku! 

 

Keď úvaha nad možnosťou stratiť večný život, napríkad, pre manželskú nevernosť, nieje dostatočná; môžme myslieť na trvalé škody spôsobené v duši detí.

Okrem iného, na začiatku roka, bolo by užitočné urobiť si v každej modlitbovej skupine verejné spytovanie svedomia ohľadom našej praxe pôstu. 

 

Záver: Uprene sa dívam na každého z vás a dotýkam sa vášho srdca. Žehnám vás všetkých!

 

Hlboké tajomstvo všeobecného prostredníctva Márie! Ako dokáže byť konkrétne prítomná pri miliardách ľudských a anjelských bytostí?

 

kňaz M.F.

[preložil D.R.]