« Späť

Mimoriadne posolstvo.

Mimoriadne posolstvo.

Dnes večer Mária bola oblečená celá v zlate. Bola neopísateľne krásna a v ruke držala srdce.

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

 

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo pri príležitosti 34. výročia zjavení v Oliveto Citra 24. mája 2019.

 

( porovnaj http://fondazionereginadelcastello.org/la-storia/ )

 

Dnes večer Mária bola oblečená celá v zlate. Bola neopísateľne krásna a v ruke držala srdce.

 

“Deti moje, srdce môjho Syna Ježiša trpí, kvôli mnohým urážkam, peklínaniam a mnohým hriechom spáchaným aj v dnešnej dobe, a ja Vás pozývam stať sa odprosovačmi za tieto urážky môjho Syna Ježiša.”

 

Koľké mamy trpia, koľko bolestí je tu na zemi. Som tu, aby som zohriala Vaše srdcia, aby som osušila vaše slzy a túžim, aby sa nik z Vás nestratil!

 

Dám Vám moje materské požehnanie, aby ste ho zaniesli do Vašich rodín! Milujem Vás!

 

Potom Mária odišla.

 

( obrázok https://cartusialover.wordpress.com )