« Späť

Mystický život pápeža Františka.

Mystický život pápeža Františka.

Pri príležitosti vianočného priania zamestnancom kúrie, pápež František prispel k vyplneniu medzery vo formácii mnohých kňazov.

Nieje tajomstvom, že mnohí kňazi majú nedostatky v oblasti asketickej a mystickej teológie. Bohužiaľ, doplácajú nato ich farníci, úbohé ovečky, ktoré by, v prípade dobrého duchovného vedenia, mohli žiť pravý mystický život. 

Pápež František si je vedomý vážnosti problému. Aby vyplnil túto medzeru vo vzdelaní kňazovi, zamestnancom kúrie daroval dve knihy so slovami: “Urobí nám všetkým dobre.”

http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/december/documents/papa-francesco_20171221_curia-romana.html

http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2018/december/documents/papa-francesco_20181221_curia-romana.html

https://www.ibs.it/voglio-vedere-dio-libro-maria-eugenio-del-bambino-gesu/e/9788820981891

https://www.ibs.it/compendio-di-teologia-ascetica-mistica-libro-adolphe-tanquerey/e/9788892214446

Bohu vďaka za pápeža Františka, ktorý sa stará o svoje úbohé ovečky!