« Späť

Kto nám odvalí kameň?

Kto nám odvalí kameň?

Voľný preklad príhovoru kardinála Jorge Bergoglio na ekumenickom stretnutí v roku 2009 v Buenos Aires. (Pápež František, ešte, ako arcibiskup mesta Buenos Aires, úplne v súlade s učením Evanjelia, nám pripomína, že stretnutie s Ježišom má moc zmeniť človeka).

Kto nám odvalí kameň (Mk 16)? To je to, čo nás celý život trápi, a bráni nám vidieť, že Kristus vstal z mrtvých. Takto si vyrábame falošné problémy a smútok. Fakt, že vyrábame problémy, nám dáva moc; živí našu schopnosť, kontrolovať, stať sa Pánom situácie. Následkom toho je, že ideme hľadať živého medzi mŕtvymi. Teda, že vôbec neveríme v Ježiša.

Anjel nám však odpovedá: Prečo hľadáte mŕtveho, keď On je živý?

Choďte do Galilei, tam ho uvidíte!

Teda, očista pamäti. Galilea je miesto prvého stretnutia s Kristom. Kde sme ho prvýkrát videli.

Kristus je živý, a má moc zmeniť Tvoj život!

Veríme tomu?

(Pápež František, ešte, ako arcibiskup mesta Buenos Aires, úplne v súlade s učením Evanjelia, nám pripomína, že stretnutie s Ježišom má moc zmeniť človeka).

https://www.youtube.com/watch?v=uv4vKX6lz88