« Späť

Biskup Vokál: Církvi jde o člověka v jeho celistvosti

Biskup Vokál: Církvi jde o člověka v jeho celistvosti

Královéhradecký biskup Jan Vokál je jedním z místopředsedů Comece, tedy Komise evropských biskupských konferencí. V minulém týdnu se vedení tohoto grémia sešlo v Římě a jeho zasedání vyvrcholilo audiencí u papeže Františka v pátek 11. června.

Vedení Comece dále referovalo papeži Františkovi o posledním dění v unijních institucích. Přiblížili mu například kauzu tzv. Matić report, který má být koncem června schvalován v Evropském palamentu: “Jde o iniciativu jednoho sociálního demokrata, Predraga Freda Matiće europoslance z Chorvatska, který bojuje za feministickou skupinu, která se v posledních letech velmi rozrostla. A jejich návrh, který již prošel jednotlivými kluby, malými grémii, směřuje k tomu, aby Evropský parlament schválil tzv. Nová lidská práva. Jedním z těch nových práv by mělo být právo kterékoli evropské ženy na potrat, dále právo na to, aby každé evropské dítě od útlého věku mělo adekvátní - tedy podle něho adekvátní - genderovou sexuální výchovu, na všech vstupních, kterou by měla schvalovat generován agenda WHO, tedy Světové zdravotní organizace, dalším takovým právem by byla samozřejmě eutanazie a mnohé další. Hovořili jsme tedy s papežem o těchto tendencích, zastavěné často malými skupinami, které se ovšem nechávají hodně slyšet.”

Svatý otec na to reagoval doporučením, abychom zdůrazňovali, že křesťanům jde o člověka v jeho celistvosti, pokračuje biskup Vokál, a vysvětluje roli Komise evropských biskupských konferencí:

“My jsme komise evropských biskupů, tedy grémium, které má být přítomné při evropských strukturách, aby biskupové byli informováni, jaké zákony se tam vydávají a zároveň, aby poskytovali zpětnou vazbu. Mnozí z europoslanců a eurokomisařů mají zájem o zpětnou vazbu od lidí, od církví, potažmo od nás - a my zaměstnáváme určité odborníky laiky, kteří se zaměřují na určitá odvětví jako je sociologie, právo atd. specializují. Svatý otec říkal, musíte zdůrazňovat i v médiích, že nejste uzavření, netvoříte nějakou sektu, že ve  své práci při Evropské unii máte vždycky na mysli celé dobro člověka: věřícího i nevěřícího, jeho duchovní růst, ale i materiální dobro, sociální kontext atd. Čili nám, církvi, jde o člověka v jeho celistvosti , ve všech jeho aspektech, a to musí být zřejmé.”

https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2021-06/biskup-vokal-cirkvi-jde-o-clovek-v-jeho-celistvosti.html

Papež František si vzal za jeden z úkolů svého pontifikátu více odkrývat bohatství Josefova požehnaného života. Po čtyřicet let se k němu denně modlí, zařadil jeho jméno do těch eucharistických kánonů, jejichž součástí dosud nebylo, a nyní vyhlašuje rok 2021 Josefovým rokem. Prosím proto všechny farnosti naší královéhradecké diecéze, společenství i rodiny, aby počínající rok skutečně svatému Josefovi zasvětily a s velkou úctou a v modlitbě k němu zaměřovaly svou pozornost. Zvlášť vhodnou modlitbou zde je radostný Růženec, v jehož pěti tajemstvích vždy rozjímáme i o pěstounovi Páně.V posledních desetiletích se často hovoří o krizi rodiny, mužství a otcovství. S ní souvisí i krize duchovních povoláních. Společnost, jejíž tradiční uspořádání i naší vinou mizí, dokonce tápe v tom, jak těmto pojmům rozumět. Je správným mužem a otcem někdo, kdo je rozhodný, dominantní a hrubý, anebo naopak jemný, citlivý, nenápadný a zbožný? Rok svatého Josefa nám budiž připomenutí, že odpověď i příklad máme před očima. Svatý Josef je mužem spravedlivým, tedy svatým a otcem správného načasování - svou rodinu chrání, zabezpečuje ji, stejně jako včas ustoupí do pozadí. Hluboká zbožnost, jemnost, citlivost, láska a oběť u něho nejsou v opozici k rozhodnosti, důslednosti a pevnosti. Kritériem pro jeho rozhodování je v každé situaci jeho povolání, úkol, který od Boha pokorně a vděčně přijímá, který zná, chápe a kterému se nevzpouzí, naopak se ho ujímá s nadšením. Jeho úkolem je vychovat a ochránit Dítě, které mu Bůh svěřil, a stát po boku své ženy, Panny Marie. Cílem svatého Josefa není dokazovat si svou mužnost, vypadat dobře, pronášet líbivé řeči, zapsat se do knih, vydobýt si slávu. Jeho jedinou metou je žít v souladu s Boží vůlí a sloužit, ochránit a zabezpečit svou ženu a vychovat dítě, poskytnout rodině zázemí nejen hmotné, ale i citové, hodnotové, morální a duchovní. Činí tak, přestože to nemá lehké, rodina je od počátku vystavena pronásledování, zažívá tvrdé vyhnanství do země nepřátelské jejich náboženství, zažívá strach, hlad i bídu. Svůj úkol však svatý Josef naplní natolik, že jej samotné Písmo označí za Ježíšova otce. Genetickým otcem mu nebyl, ale otcem se mu stával a stal, neboť právě k takovému úkolu byl Pánem povolán a toto povovální vždy věrně následoval. Stal se tak všem generacím celého světa vzorem muže, manžela, otce i světce. Je symbolem lásky k Bohu i lidem, symbolem zbožnosti, pokory a čistoty.

https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/pastyrsky-list-biskupa-jana-k-roku-sv-josefa-3659

„Svatý otec mluvil optimisticky o vývoji evropských institucí, v posledních letech se o ně neobává. Znepokojují ho ale silné populistické tendence při změně pojetí lidských práv, to zopakoval několikrát. Snahy, aby pro všechny země, tedy i jejich zákonodárce bylo závazné například právo na potrat či výuku genderových teorií na školách,“ přibližuje biskup Jan Vokál jedno z témat pátečního setkání. Papež biskupské konference vyzval, aby více spolupracovaly, a to hlavně s bezprostředními sousedy. Tedy aby spolu důležité otázky řešili například čeští, slovenští, polští a němečtí biskupové. Pak bude hlas Církve víc slyšet i při tvorbě evropského práva.

https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/biskup-jan-papez-nas-varoval-pred-uzavrenosti-populismem-10483