« Späť

Drahé deti, odhodte strach, raz a navždy!

Drahé deti, odhodte strach, raz a navždy!

Dňa 19. februára 1987. “Drahé deti, pozývam Vás osobitným spôsobom, aby ste vstúpili do boja proti satanovi, prostredníctvom modlitby. Satan chce konať mocnejšie; zatiaľ, čo ste si vedomí svojej činnosti, dajte si na seba Ruženec, a porazte ho s Ružencom v ruke! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie!” Dňa 12. marca 1987. “Drahé deti, odhoďťe strach, raz a navždy! Osoba, ktorá sa odovzdá Bohu, nemusí sa už ničoho báť, lebo všetko príde pre jej dobro. Deti moje, žiadam od Vás modlitbu aspoň pol hodiny ráno a pol hodiny večer! Milujte vašich nepriateľov a zvolávajte na nich požehnanie! Viem, že nieste schopní milovať tých, ktorí Vás nenávidia a prenasledujú Vás; preto Vám pripomínam, aby ste sa modlili každý deň k Srdcu môjho Najdrahšieho Syna a k Môjmu Srdcu; a my Vám darujeme lásku, ktorou budete môcť milovať vašich nepriateľov! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!”


Máriini pútnici - I pellegrini di Maria. 

 

Dňa 1. marca 1986 Panna Mária mi povedala: “Drahý syn môj, ďakujem ti, že si odpovedal na moje volanie. Potrebujem teba a tvoje modlitby, pretože ma vidíš, budeš musieť veľa trpieť” spýtal som sa jej “Prečo si si vybrala práve mňa?” a Ona mi odpovedala “Vybrala som si teba, lebo nevieš čítať, ani písať a bude jasné, že to, čo povieš ľuďom neprichádza od teba, ale prichádza od Boha. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie”. 

 

Dňa 8. marca 1986 Zjavila sa mi Panna Mária “Drahé detičky moje, som veľmi rada, že ste si ma prišli uctiť tak početní.” Mal som v ruke konár mimózy, ako dar Panne Márii k sviatku ženy a ponúkal som Jej ho. Ona mi však povedala. “Drahý syn, dnes nieje môj sviatok, ale ich sviatok ( obracala sa na ženy ), môj sviatok je každý deň, keď sa modlíte. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

V deň Veľkej Noci 1986, boli sme doma u mojej mamy. Bolo 14:00 hodín a boli sme pri stole, pred požehnaním veľkonočného obedu; zjavila sa mi Panna Mária. Bola oblečená celá v bielom, v rukách mala žiariaci kalich plným vody a povedala: “Drahé deti, dnes je deň milosti, kedy BOH Vám darúva osobitné požehnanie”, povedala mi: “Vlož ruku do kalicha” a ja som ju vložil, ruka sa však nenamočila; a tak som sa jej spýtal: “Prečo moja ruka nieje mokrá?” a ona mi odpovedala: “Nebojte sa, je to voda z Neba. Urob čo ti hovorím! Prejdi s touto vodou po čele mojich detí. Vedz, že toto je osobitné požehnanie.” Potom Panna Mária prešla vodou po mojom čele a odišla so slovami: “Pochválený buď Ježiš Kristus!” Vtedy sa stalo čosi veľmi pekné: všetci sme mali mokré čelo. 

 

Dňa 1. apríla 1986 “Drahé deti, viem, aká je veľká vaša túžba ma vidieť; ja sa však nemôžem ukázať všetkým; dám Vám zakúsiť moju prítomnosť mojou vôňou. Deti moje, neúnavne sa modlite, lebo modlitbou môžte oddialiť všetko a obsiahnuť všetko. Neproste iba Milosti, ale sa modlite, aby ste ich získali. Ja, čo som Vašou Matkou a nesmierne vás milujem, túžim po spáse všetkých. Rozprávajte o Ňom srdcom a nemajte strach, deti moje pútnici, lebo prostrednictvo vás vybraných, budú môcť počúvať moje slová; buďte viac nositeľmi slova Boha. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých.” 

 

Dňa 2. apríla 1986, okolo polnoci, medzitým čo som sa modlil, zjavila sa mi Panna Mária a povedala mi: “Trikrát sa hlboko nadýchni a podaj mi ruku.” Ocitol som sa na hroznom mieste. Počul som neľudský krik, bola to, akoby dlhá priepasť, bolo vidieť intenzívne červené svetlo, a ona mi povedala: “Sem idú moje úbohé deti hriešnici.” Krátko nato ma odviedla na miesto, ktoré sa podobalo na kopec, veľmi tmavý, na ktorom bolo veľa ľudí, ktorí sa neprestajne modlili. Pýtal som sa, kde sa nachádzame a Ona mi odpovedala: “Toto je miesto je miesto, kde splácajú svoje viny modliac sa a čakajúc na modlitby.” Zrazu moje oči videli prekrásne veci. Bolo to nádherné miesto, plné kvetov farieb, ktoré na tejto zemi neexistujú. Nesmierne svetlo, ktoré ma napokon oslepovalo a nikdy nedokážem opísať to úžasné svetlo z ktorého zrazu bolo vidno Obraz Krista. 

 

Dňa 21. júna 1986. “Drahé deti, som šťastná, že tak veľa detí sa vracia k Bohu. Obráťte sa všetci! Deti moje modlitbami obsiahnete milosti; hoci ma nevidíte, chcem zostať s vami dlho. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Túžim po každodennej modlitbe Svätého Ruženca za spásu celého ľudstva. Žehnám všetkých prítomných!” 

 

Dňa 12. júla 1986. “Drahé detičky moje, koľkých sŕdc mojich detí sa dotýkam; neznepokojujte sa pre vaše utrpenia. V tomto čase, v radosti a v bolesti, držte vždy pevne v rukách Svätý Ruženec. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo sa blíži koniec časov. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.” 

 

Dňa 26. júla 1986. “Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo v týchto dňoch, ak sa nemodlíte, prídu mnohé tresty.” Ako to dopovedala, ja som začal vidieť, ako vo filme, všetky tie udalosti, ktoré spomínala Panna Mária a to, čo som videl, bolo hrozné. Panna Mária naďalej žiadala modlitby bez únavy. Ona nás pozýva k našej spáse, lebo nás miluje, lebo je naša mama, a chce nás vidieť spasených. Panna Mária ďalej hovorí: “Žehnám vás deti moje. Modlite sa, lebo satan medzi svojimi prejavmi útočí na mnohé osoby; pamätajte si, že je kniežaťom klamstva, a pokúša vás všetkými spôsobmi. Poďte sem bez toho, žeby ste sa predvádzali. Modlite sa a proste, lebo ja vás počúvam. Hoci ma nevidíte, ja som zišla na toto miesto skôr preto, aby som dávala Milosti pre dušu, než tie materiálne. Teším sa z vás, čo ste bdeli celú noc a Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.” 

 

Dňa 30. júla 1986. “Drahé deti, povzbudzujem vás otvoriť srdce! Bola by som veľmi rada, keby sa rodiny modlili pol hodiny ráno a pol hodiny večer. Povedzte všetkým mojim synom a všetkým mojim dcéram, povedzte celému svetu, a to čo najskôr, že ja túžim po obrátení! Jediné slovo na svete, ktoré Vám hovorím je: OBRÁŤTE SA! Budem sa modliť, aby vás Boh nepotrestal; vy neviete, nemôžte vedieť, to, čo Boh pošle do sveta. Vy sa musíte obrátiť! Zrieknite sa všetkého a buďte pripravení robiť to, čo Vám poviem! Dám Vám materské požehnanie!” 

 

Dňa 20. januára 1987. “Drahé deti moje, povzbudzujem vás pokračovať po Pánovej ceste, zväčšiť lásku k nemu, ako som urobila ja, keď som dostala volanie Anjela Gabriela. Syn môj, každý štvrtok dostaneš posolstvo pre ľudstvo. Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého! 

 

Dňa 26. januára 1987. “Drahé deti, túžim, aby ste pochopili, že Boh si zvolil každého z vás vo svojom veľkom pláne spásy pre ľudstvo. Vy nemôžte pochopiť, ako veľká je vaša osoba v Božom pláne. Preto, drahé deti, modlite sa, aby sa mohli uskutočniť plány Boha. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

Dňa 29. januára 1987. “Drahé deti, aj dnes sa teším medzi vami. Deti moje, som veľmi rada a dám sa Vám zakúsiť vo vašich srdciach. Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Modlite sa za oddialenie zla, ja túžim tešiť sa s vami z Ježišovho víťazstva. Ako som ja bola vopred zvolená, túžim, aby ste aj vy boli. Deti moje, postite sa, aby ste oddialili zlo, lebo diabol robí svoje dielo vnášajúc hádky do vašich rodín. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie, žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.” 

 

Dňa 5. februára 1987. “Drahé deti, som veľmi rada, že ste odpovedali na moje volanie. Ja sa teším z radosti, ktorú ste mi dali dnes večer. Vašimi modlitbami ste zachránili mojich dvoch synov, ktorí boli na strane zla a vďaka vašim modlitbám uvideli brány Neba! Drahé deti, keď ste zjednotení v modlitbe, vedzte, že ste naplnení Duchom Svätým! Odovzdajte sa mi úplne s vašimi bolesťami; modlitbou oddialite zlo! Zoberte vážne toto posolstvo! Choďte prijať Sviatosti do Pánovho Domu, kde vás On čaká každý deň! Bez očistenia sa nič neobsiahne! Ja budem stále s vami, aby ste sa obrátili. Vy neviete čo vás čaká vo večnosti! Ja som Mama, ktorá chce zachrániť svoje deti. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie! Žehnám Vám všetky tieto dary a žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice.” 

 

Dňa 19. februára 1987. “Drahé deti, pozývam vás osobitným spôsobom vstúpiť do boja proti satanovi prostredníctvom modlitby. Satan chce konať mocnejšie; medzitým, čo ste si vedomí svojej činnosti, dajte si na seba Ruženec, a porazte ho s Ružencom v ruke. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

Dňa 5. marca 1987. “Drahé deti, pozývam vás osobitným spôsobom, treba začať novú cestu viery. Drahé deti, spása sveta sa obsiahne modlitbou a láskou k trpiacim bratom a sestrám. Deti moje, vy všetci ste v mojom srdci, rozširujte Božie Slovo a modlite sa Ruženec, lebo mnohí z vás sú ešte ďaleko od Boha. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ježiš chce byť vždy milosrdenstvom, ak sa však ľudia neobrátia a nebudú sa modliť, nechá konať satana. Modlite sa veľa, aby sa zabránilo tomu, čo vy už viete, svet už je v troskách. Je málo tých, ktorí pochopili dôležitosť Boha v ich srdciach. Drahé deti, pozývam vás k úplnému obráteniu srdca voči Bohu. Modlite sa s otvoreným srdcom. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

Dňa 12. marca 1987. “Drahé deti, odhoďťe strach, raz a navždy. Osoba, ktorá sa odovzdá Bohu, nemusí sa už ničoho báť, lebo všetko príde pre jej dobro. Deti moje, žiadam od Vás modlitbu aspoň pol hodiny ráno a pol hodiny večer. Milujte vašich nepriateľov a zvolávajte na nich požehnanie. Viem, že nieste schopní milovať tých, ktorí vás nenávidia a prenasledujú vás, preto Vám pripomínam modliť sa každý deň k Srdcu môjho Najdrahšieho Syna a k môjmu srdcu, a my Vám darujeme lásku, ktorou budete môcť milovať vašich nepriateľov. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 26. marca 1987. “Drahé deti, pozývam vás milovať viac vašich bratov a sestry, aby ste obsiahli spásu sveta. Ježiš je vždy s vami. Obráťte vašich bratov a sestry, lebo Ježiš sa teší, keď ich obrátite. Toto sú osobitné dni na získanie Milostí. Otvorte srdce k Ježišovi, ktorý ešte trpí pre vás, pamätajte na jeho utrpenie, obráťte sa! Spása sveta sa obsiahne iba modlitbou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice!” 

 

Dňa 2. apríla 1987. “Drahé deti, pozývam vás zrieknuť sa všetkých vašich túžob. Toto sú bolestivé dni, preto konajte pokánie, zrieknite sa pozerania televízora a fajčenia, lebo Satan vás chce odvrátiť od modlitby. Začnite sa modliť celým srdcom, aby ste porazili Satana. Už sa priblížil deň Ježišovho víťazstva. Ježiš vás veľmi miluje, vy ste jeho svetlo lásky. Pamätajte na svoje umučenie, konajte pokánie a ponúknite Ježišovi vaše najdrahšie veci. Deti moje choďte prijať sviatosti, tak máte pokoj vo vašich rodinách. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice!” 

 

Dňa 9. apríla 1987. “Drahé deti, pozývam vás modliť sa ešte viac, aby ste uľavili bolesti môjho Syna, zrieknúc sa vašich žiadostí, lebo toto sú dni Adorácie môjho Syna. Adorujte kríž, lebo veľa hriechov sa šíri po svete; málo je tých, ktorí chápu dôležitosť. Od toho dňa môj Syn ešte nesie kríž za vás; bez únavy; doprovoďte ho modlitbami. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 29. apríla 1987, počas modlitbovej vigílie, boli asi 4:00, zjavila sa mi Panna Mária: “Drahé deti, ďakujem Vám, že ste početní na tejto modlitbovej vigílii. Deti moje, keď prichádzate na toto miesto, zveríte mi vaše srdcia, aby som ich mohla odniesť môjmu Synovi Ježišovi, a nie vaše mince. Ja som v tento deň prosila môjho Syna Ježiša, aby Vám boli dopriate nekonečno Milostí duchovných a časných. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás!” 

 

Dňa 2. mája 1987. “Deti moje drahé, teším sa z vás, obzvlášť Žehnám všetkých tých, čo prišli z ďaleka. Deti moje drahé, prijmite do vašich sŕdc moje povzbudenia k modlitbe a k obráteniu. Neposudzujte, lebo zakaždým keď to robíte, Božie Kráľovstvo sa od vás odďaluje. Modlite sa veľa za Kňazov, nakoľko aj oni sú často pokúšaní zlým; neposudzujte ich, ale modlite sa stále za nich, aby plnia ich poslanie. Deti moje, stretnite sa pri modlitbe, obzvlášť tento mesiac a počas celého roku, ktorý Svätý Otec venoval mne. Žijete Božie Slovo s láskou a zúčastňujte sa Sviatostí. Keď tak budete konať, budete mať pokoj vo vašich srdciach a vo vašich rodinách. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

Dňa 7. mája 1987. “Drahé Deti, dnes sa radujem osobitným spôsobom, ale zvlášť kvôli tebe syn môj, lebo sú tvoje narodeniny. Žehnám ťa, syn môj. Buď silný, syn môj, aby sa mohli otvoriť Bohu srdcia tvojich bratov a sestier. Ja, ako Mama, vkladám do môjho srdca všetkých a vaše utrpenia. Modlite sa za moje deti, ktoré sa vzďaľujú od Boha; a modlite sa, aby zlo skončilo. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

Dňa 9. mája 1987. “Deti moje, povzbudzujem vás k úplnej odovzdanosti Bohu. Som veľmi ubolená, kvôli mojim synom Kňazom, ktorí neveria v môj príchod; preto vás povzbudzujem modliť sa za kňazov, aby mohli pocítiť moju prítomnosť. Nebojte sa šíriť Pánovo slovo s láskou a pokorou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.” 

 

Dňa 14. mája 1987. “Drahé deti, pozývam vás k modlitbe, lebo satan je silný. Ničí manželstvá, rozdeľuje rodiny, uvádza do pochýb kňazov ohľadom ich rozhodnutia pre Boha a je veľa tých, ktorí urážajú Boha preklínaním. Buďte vytrvalejší v modlitbe a k sviatostiam, lebo satan vás chce stále viac oddialiť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých.” 

 

Dňa 21. mája 1987. “Drahé deti, aj dnes vás pozývam k vytrvalej modlitbe, aby ste mohli obsiahnuť všetko to, čo potrebujete a mohli sa stále viac zamilovať do môjho Syna Ježiša. Deti moje, buďte silní v modlitbe, lebo iba tak porazíte satana a jeho pokušenia. Deti moje, nehovorte, že chcete zmeniť váš život, ale otvoriť srdce Bohu. Odo dneška modlite sa s otvoreným srdcom, lebo budú dni Milosti pre vás, ktoré Môj Syn chce dopriať každému z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých a buďte pokorní, lebo ja potrebujem vaše modlitby. Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

Dňa 30. mája 1987. “Drahé deti, dnes sa radujem z vás, z tých ružencov, čo sa modlíte s láskou; iba tak môžte mať pokoj vo vašich srdciach. Deti moje, stretnite sa v rodinách a modlite sa Svätý Ruženec, lebo tak Ježiš bude bližšie pri vás. Odovzdajte sa Mu s vašimi utrpeniami, lebo aj On, aby videl Otca, veľa trpel. Drahé deti, dajte odslúžiť Svätú Omšu za vašich zosnulých, lebo aj oni potrebujú vaše modlitby. Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 4. júna 1987. “Drahé deti, aj dnes vás pozývam všetkých k modlitbe. Viete drahé deti, že Boh dopraje osobitné Milosti; preto odpovedzte na volanie Môjho Syna. Deti moje, milujte jeden druhých, lebo milovať vašich nepriateľov je najmocnejšou vecou, akú môžte ponúknuť Môjmu Synovi. Deti moje neposudzujte, neživte nevraživosť voči vašim bratom a sestrám, ale ponúknite obety, postite sa, zrieknite sa akéhokoľvek pôžitku, ktorý je Vám najdrahší; a tak môj Syn Vám dopraje všetky Milosti, o ktoré ste ho prosili. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

Dňa 25. júna 1987. “Drahé deti, pozývam vás pochopiť, že netreba sa modliť iba vtedy, keď sú modlitbové stretnutia, ale je nevyhnutné, aby sa každý z vás každodenne modlil k chváliac Pána, aby ste mohli dostať duchovné Milosti. Nezostávajte pozerať Nebo, ale obráťte vaše oči na svet, aby ste pochopili, že už prežívate všetky katastrofy a udalosti, ktoré sa uskutočňujú v rodinách. Opakujem Vám: buďte pokorní a modlite sa za kňazov! Meditujte všetky posolstvá, ktoré Vám dávam, lebo oni predstavujú slovo Boha. Ponúknite obety a pôsty, lebo iba tak môžte žiť v Pánovej Milosti. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!” 

 

Dňa 10. septembra 1987. “Drahé deti, moje srdce je veľmi smutné z dôvodu mnohých hriechov. Vy nevidíte, ako žijete; preto vás pozývam otvoriť vaše srdcia voči vašim rodinám, lebo práve z tohto dôvodu mladí nedokážu otvoriť srdce voči Pánovi. Obráťte najprv vaše rodiny modlitbou a pôstom, lebo ak neobrátite najprv vaše rodiny, nikdy nebudete môcť niesť lásku k blížnemu. Ale netreba sa modliť iba so skupinou, ale sa treba modliť predovšetkým vo vašich domoch, lebo mnohé rodiny už nedokážu viesť dialóg, preto vám viackrát opakujem, aby ste sa milovali, lebo mnohí z vás žijú v zmätku a nedokážete vstúpiť do Ducha modlitby. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!” 

 

Dňa 24. septembra 1987. “Drahé deti, úpenlivo vás prosím, aby ste si urobili spytovanie svedomia, a mysleli pritom celým srdcom na Ježišovu smrť. Ja Vám to pripomínam stále, lebo vy zabúdate veľmi často na kalváriu Môjho Syna Ježiša. Modlite sa pred Krížom, lebo iba tak budete môcť pochopiť Ježišovo milosrdenstvo, preto som po boku každého z vás, aby som vás viedla po ceste svätosti. Preto vás pozývam sledovať všetky posolstvá, ktoré Vám boli dané. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!” 

 

Dňa 25. septembra 1987. “Drahé deti, moje srdce je plné radosti, lebo vy odpovedáte na moje volanie. Deti moje, darujte mi vaše srdcia, aby som ich mohla pretvoriť a urobiť ich podobnými môjmu! Drahé deti, teším sa z vašich modlitieb. Vedzte, že modlitbou, čokoľvek budete žiadať od môjho Syna, On Vám to daruje. Vy teraz nechápete prečo sa nachádzate takto zjednotení, pochopíte to však iba vtedy, keď prídete do Slávy Boha. Deti moje drahé, úpenlivo vás prosím, aby ste niesli úsmev na každom z vás, lebo satan so svojou silou, sa snaží zničiť všetky plány Boha. Nebuďte ustarostení, ja budem vždy medzi vami, aby stále viac vzrastala vaša skupina; povzbudzujem vás mať úctu k vašim rodičom a k vašim bratom a sestrám, lebo mnohí z Vám ešte majú veľa zla v srdci. Povzbudzujem vás žiť sviatosti! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!” 

 

Dňa 1. októbra 1987. “Drahé deti, aj dnes vás úpenlivo prosím, aby ste sa vrátili k Bohu, zasväťte sa do Jeho rúk, aby ste mohli mať Jeho pokoj celý. Modlite sa, modlite sa, modlite sa veľmi za hriešnikov a vašich nepriateľov a zvlášť za chorých; lebo oni pokračujú v utrpení Môjho Syna. Vedzte, že toto sú dni milosti, klopte celým srdcom na Pánovej dvere. Modlite sa, modlite sa, modlite sa; žehnám vás všetkých!” 

 

Dňa 08. októbra 1987. “Drahé deti, pozývam vás odpovedať na moje volanie, lebo bez modlitby nemôžte poznať plány BOHA. Preto vás úpenlivo prosím, aby ste vstúpili do spoločenstva s Ježišom, lebo bez úplného obrátenia, necítite pokoj Boha. Preto, deti moje, vás pozývam, aby ste sa milovali celým srdcom. Modliac sa srdcom ste si vedomí lásky, ktorú Vám chce Boh darovať. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!” 

 

Dňa 15. októbra 1987. “Drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa deti moje, ja Vám pomôžem modliť sa a budem Vám vždy nablízku. Budem nablízku tým, ktorí sa ešte nedokážu modliť. Deti moje, vy naďalej zotrvávate v hriechu, celým srdcom vás úpenlivo prosím, aby ste prijali všetky obety, o ktoré vás budem žiadať. Nehovorte, že nieste schopní sa modliť, ale, ak by každý z vás začal konať pokoru, Duch Svätý zostúpi na vás. Mnohí sú ďaleko od plánov Boha, modlite sa, aby ste sa vrátili k Bohu. Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 11. novembra 1987. “Drahé deti, nekonečná je Láska môjho Syna k Vám. Dni sa krátia a ja už nevládzem zadržiavať tresty, ktoré sú nad svetom. Pomôžte mi modliť sa, buďte svetlom pre mladých, ktorí sú bez Boha. Veľa sa modlite sa odvrátenie trestov, preto Môj Syn prišiel medzi vás, aby priniesol pokoj a lásku, mnohí však ten pokoj neprijímajú. Prijmite s láskou váš kríž a neste ho v srdci a Ježišov Kríž. Nestojte, ale kráčajte v Láske Pána a buďte nositeľmi pokoja! Modlite sa! Môj Syn vás veľmi miluje. Modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia, lebo satan je medzi vami, aby vás zničil a keď sa modlíte on vás rozptyľuje a dáva Vám myslieť na veľa škaredých vecí, ale vy buďte silní, lebo on je hrozný, vedzte, že môj syn Ježiš je blízko každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ježiš vás veľmi miluje.” 

 

Dňa 12. novembra 1987. “Drahé deti, aj dnes Moja Upenlivá Prosba je, aby ste otvorili vaše srdcia pre moje posolstvá. Neznechuďte sa, keď Vám opakujem stále tie isté slová, to preto, lebo vaše srdcia sú ešte tvrdé a niesú ešte otvorené na prijatie Milosti, ktorú Vám Ježiš darúva mojou prítomnosťou medzi vami. Ja vás vždy pozývam k modlitbe, lebo je mocnou zbraňou proti pokušeniu a je správnou cestou k Ježišovi. Prosím vás, neznechucujte sa týmito mojimi úpenlivými žiadosťami, vy neviete, ako veľmi vás milujem. Túžim, aby ste sa zjednotili so mnou zastaviť ruku Môjho Syna, a tak oddialiť veľké tresty, ktoré sa môžu vrhnúť na svet. Moje srdce je veľmi smutné a roní pre vás veľa sĺz. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Nikdy sa neznechutím to opakovať! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

O jednej v noci medzi 7. a 8. decembrom 1987. sa mi zjavila Panna Mária, oblečená v zlate a mi povedala: “Ďakujem všetkým osobám, ktoré si ma prišli uctiť s veľkou radosťou. Dokážem pochopiť vaše oslavovanie, môj Syn však chce, aby ste priniesli kvet Lásky a Pokory, aby som vás mohla naplniť riekami Milostí; tieto milosti Vám nemôžem darovať, lebo prichádzate bez pokory a nechávate sa chytiť pokušiteľom. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám všetkých prítomných v mene Najsvätejšej Trojice! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 17. februára 1988, o 02:30, zatiaľ čo som recitoval moje modlitby, zjavila sa mi Panna Mária a povedala mi: “Odovzdaj toto posolstvo najprv môjmu synovi kňazovi Mimmo, lebo on ho musí dostať ako prvý, aby ste sa vy mohli prostredníctvom mojich posolstiev priblížiť k Cirkvi a svedčiť, že všetko to, čo Vám bolo povedané, Vám pomáha chápať cestu dobra, nie cestu zla. Zverujeme ti, že Svätý Ruženec sa už nemá recitovať tu v tejto miestnosti, kde som sa ti ja zjavila, ale v Pánovom kostole/v Pánovej Cirkvi ( v talianskom jazyku slovo cirkev/Chiesa znamená aj kostol - poznámka prekladateľa ), kde je môj Syn živý a pravý v Oltárnej Sviatosti, nakoľko ja som vás viedla, aby ste našli správnu cestu, tak, žiada Môj Syn, aby ste sa modlili v kostole, aby sa zlo mohlo od vás oddialiť. On je tam, a čaká, aby Vám daroval všetky milosti, po ktorých túžite; proste ho s láskou, jednoduchosťou a pokorou srdca, lebo On je vždy prítomný, živý a pravý v Najsvätejšej Sviatosti. Ja, čo som vás viedla a ukázala Vám cestu, teraz vás vediem k Nemu do jeho domu, kde tam, s hlbokou vierou, treba recitovať Najsvätejší Ruženec a obsiahnuť Milosti.” 

 

Dňa 04. marca 1988. “Drahé deti, bez modlitby a bez pôstu, nemôžte prinášať duše Môjmu Synovi. Pozývam vás prinášať duše Ježišovi a robiť pokánie preto, aby ste mohli uľahčiť ranám Môjho Syna. Pôst, o ktorý vás žiadam, nieje o chlebe a vode, ale vás žiadam o pôst od vašich hriechov, aby sa mohli očistiť vaše duše vyznaním vo svätej spovedi a prijímaním Sviatostí, účasťou na Svätej Omši, lebo mnohí z vás sa ešte nedokážu oslobodiť od hriechu. Preto môj Syn ma posiela medzi vás, aby mohol zhromaždiť všetky srdcia mojich synov a dcér. Nenechajte sa uchvátiť zlom, ale žite posolstvá, ktoré Vám boli darované. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!” 

 

Dňa 9. apríla 1988. “Drahé deti, aj dnes vás pozývam modliť sa za trpiacich a za Kňazov. Vy, čo ste odpovedali na moje volanie, modlite sa a postite za tých, ktorí ešte nepochopili túto moju veľkú lásku, čo mám pre vás. Toto moje pozvanie je určené Vám prítomným, lebo Môj Syn vás veľmi miluje a každé utrpenie podstúpil za vás; darujúc svoj život. Preto Vám hovorím, že kto bude uskutočňovať vôľu Môjho Syna, bude uskutočňovať vôľu v Nebi. Žehnám všetkých prítomných! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 16. apríla 1988. “Drahé deti, vy lásku musíte najprv žiť a uskutočňovať. Nenapomínajte vašich bratov a sestry, radšej im povedzte, že sa majú modliť viac k Bohu, aby ich osvietil. Najdôležitejšou vecou však je, že vy musíte vedieť používať jazyk so slovami lásky. Využívajte tento čas Boha, a ponúknite mu modlitby meditované veľmi pomaly. Ďakujem Vám, že ste prišli. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 23. apríla 1988. “Drahé deti, pozývam vás priľnúť viac k modlitbe, lebo v týchto posledných dňoch modlitba sa veľmi prebúdza, a preto satan je veľmi nahnevaný, a chce vás za každú cenu oddialiť od Boha. Vy však buďte silnejší, obzvlášť keď ste pokúšaní, vyspovedáme sa a prijímite s väčšou Láskou Sviatosť, lebo toto je jediná najmocnejšia zbraň, ako oddialiť satana. Neznepokojujte sa, Môj Syn je vždy s vami! Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 21. mája 1988. “Drahé deti, toto moje volanie nieje príkaz, ale pozvanie, ktoré Vám dávam z celého srdca. Vy ste ešte nepochopili, že keď sa zveríte do mojich rúk, ja vás budem môcť priviesť opäť k Bohu a dať Vám všetko to, čo potrebujete, a predovšetkým budete môcť pochopiť aké veľké je milosrdenstvo môjho Syna, ak však neodpoviete na moje volanie, ja nebudem môcť nič urobiť. Nebudem vás môcť donútiť, lebo môj Syn dal slobodu každému z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 22. mája 1988. “Drahé deti, aj dnes vás pozývam k modlitbe. Vy viete, že keď sa modlíte, môžte obsiahnuť všetko to, po čom túžite a, že bez modlitby Boh nebude môcť konať pre projekty, ktoré má na každého z vás. Preto vás ešte raz pozývam, aby ste boli viac v spoločenstve s Bohom. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

Dňa 23. mája 1988. “Drahé deti, šťastie sa nachádza v Modlitbe každého z vás, a keď sa modlíte, budete cítiť pokoj BOHA. Dnes sa úplne stratil zmysel modlitby, príčinou mnohých mojich skazených synov; preto vy už nedokážete vnímať Boha, preto vás pozývam stále viac k modlitbe. Drahé Deti, ak vy nezmeníte život a neoslobodíte sa o tohto hriechu, ktorý na vás útočí, ja nemôžem zmeniť moje posolstvá. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 3. júna 1988. “Drahé Deti, vaša prítomnosť je pre mňa veľkou radosťou; vidiac vás, ako ste odpovedali na moje volanie. Ja sa rovnako radujem z každého z vás, hoci ste ešte nepochopili plný zmysel mojich posolstiev. Ale to, čo vás povzbudzujem urobiť, je nejaké pokánie a pôst, a tak sa môžte stať svetlom svedectva pre tých, ktorí sa ešte nepriblížili ku mne; preto vás ochranujem pod mojím plášťom. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!” 

 

Dňa 1. júla 1988. “Drahé Deti, ešte dnes vás pozývam zamyslieť sa nad vašim správaním a pochopiť pravý zmysel vašej prítomnosti tuná, lebo mnohí z vás, fyzicky sú prítomní, ale mysle sú ešte rozptýlené. Ak sa vy neoddáte Bohu nebudete nikdy môcť mať ten vnútorný pokoj a chápať to, čo Vám ja darúvam. Ja vás napĺňam milosťami, avšak vy neodpovedáte na tú Lásku, ktorú Vám ja chcem dať. Ja som vždy s vami, ale vy nieste so mnou. Ja prichádzam k Vám, ale vy neprichádzate ku mne. Úpenlivo vás prosím, aby ste sa zamysleli, lebo na tejto ceste nezotrvajú mnohí, ale iba tí, ktorí budú vedieť niesť Lásku a Kríž, ktorý Vám môj Syn ponúkol. Povzbudzujem vás, žiť toto posolstvo s vierou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.” 

 

Dňa 17. júla 1988, počas slávenia Svätej Omše sa mi zjavila Panna Mária a povedala mi “Drahé deti, keď vy prichádzate na toto miesto, snažte sa úplne odovzdať a dajte s úprimným srdcom všetku vašu lásku, aby som Vám mohla dať všetko po čom túžite. Vy ste ešte nepochopili, že zakaždým keď vstúpite do domu Boha ho musíte ctiť celým srdcom, lebo ešte nieste schopní ho milovať, ako On miluje vás. Viete mu ďakovať, lebo veľké je jeho milosrdenstvo a poslal práve mňa, aby som vás mohla viesť. Celým srdcom sa snažte odovzdať Bohu, lebo bez vašej odovzdaniasa nič sa môže uskutočniť z toho o čo prosíte. Preto, Milosť, o ktorú vás prosím, je byť pokorní a darovať vašu dušu Bohu takí, akí ste, iba tak môžte mať pokoj vo vašich srdciach. Ja vás pozývam žiť Kríž Môjho Syna a iba tak budete môcť pochopiť, ako vás miluje, zatiaľ čo vy o tom nič neviete. Modlite sa veľmi za kňazov a predovšetkým za zasvätených, aby mohli niesť lásku, lebo oni veľmi potrebujú modlitby a nie vaše posudzovanie. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!” 

 

Dňa 2. septembra 1988. “Drahé Deti, ešte raz obnovujeme moje pozvanie; ak nezačnete milovať blížneho, nikdy nebudete môcť milovať Boha a práve preto Satan vždy na vás striehne. Pozývam vás úplne sa odovzdať modlitbe. Vy mladí, čo ste mali toto volanie, rešpektujte ho, a nechajte vstúpiť Boha do vás, aby sa na vás mohli uskutočniť všetky plány Boha. Klopem na vaše srdcia, aby ste ich mohli darovať vašim bratom a sestrám. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Zasväťte sa viac môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.”

 

https://www.incamminoconmaria.it/category/posolstva/prve_posolstva/?lang=sk

 

https://www.incamminoconmaria.it/category/messaggi/primi_messaggi/