« Späť

Hlasom Boha je ticho.

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 04/08/18

Všeobecné poznámky...

A - obzvlášť kristologické zameranie posolstva. Mária bez prestania odkazuje na Ježiša.

B - dôležitosť pochopiť milosť týchto časov.

C - povzbudzujúce posolstvo.

D - téma Pokoja je náležitá - Ježiš je nazývaný “Kráľ pokoja”, ako Mária “Kráľovna Pokoja” v Medzjugorí.

Komentár.

Úvod: aby ste sa naučili počúvať v tichu hlas môjho syna, ktorý každý deň túži sa Vám prihovoriť... Na dverách jedného kláštora bolo napísané: hlasom Boha je ticho. Arzéniovým mottom ( sv. Arzenius mních, † 4./5.stor.) bolo: újdi, mlč, odpočiň si! Žijeme vo svete, kde sa množia prístroje, ktoré spôsobujú hluk a vyrábajú obrazy. Prvou askézou je pre nás pravdepodobne hodiť do odpadového koša časť týchto prístrojov. Prinajmenšom musíme ponúknuť každý deň dva tri zrieknutia v oblasti používania masmédií. Koľko prázdnych, zbytočných, telesných, egoistických telefonátov! Nutkanie komunikácie nepochádza od Ducha Svätého, ale zo sebalásky. Neprestajné hudba v pozadí, televízor zapnutý od rána do večera, to sú drogy! Sú to hriechy! Viac, ako hriechy! Lebo bránia Bohu hovoriť!

1 Detičky moje, keď Vám hovorím, že toto sú časy milosti... 2 aby ste mohli pochopiť môj príchod... Bolo by dobré rozjímať spolu v skupine modlitby na tieto témy: čo to znamená “čas milosti”? Dočasný čas zjavení, ktoré sa blížia ku koncu? Blízkosť Máriinho Triumfu? ...Kristovho kráľovstva? ...Parúzie?

4 Detičky moje, nenechajte si ukradnúť nádej... keď sa cítite byť unavení a preťažení: tak,to preto, lebo on, nepriateľ, koná... Nikdy na to nemyslíme. Táto poznámka je pre nás objavom. Študujme tému námahy v životoch svätých Napr. sv. Františka, Arského farára...

6 Ja, ako matka, Vám chcem pomôcť, aby ste boli vytrvalí v modlitbe a vo svedectve.... 7 povzbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste, ktorú Boh vyznačuje... " A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený." ( Mt 24, 12n )

Napokon môžme povedať, že všetky posolstvá sú zamerané na posilnenie nádeje a vytrvalosti. Bolo by dobré zdieľať sa v skupine ohľadom: “ Koľko rokov nášho života sme premárnili bez služby Pánovi? Aká je príčina? Ako to napraviť?”

Padre M. F.

[z taliančiny preložil D. R.]

https://www.incamminoconmaria.it/2018/08/04/posolstvo-pre-ludstvo-dane-pannou-mariou-lellovi-04-08-18/?lang=sk