« Späť

Koronavírus. Spoveď.

Koronavírus. Spoveď.

 

Včera, a každý pondelok v pȏstnom období o 21:15, sme sa modlili, spolu s Lellom, v priamom prenose: 

https://www.facebook.com/100011753317708/videos/1020802584988176/UzpfSTUxOTY3NzUzNDkwNjgwNToxMzQzMTYyNzg5MjI0OTM4/

https://www.facebook.com/pg/pellegrini.dimaria.1/posts/?ref=page_internal

Lupienky, ktoré som rozsypal pred Pannou Mariou, ste vy! ...Vaše úmysly! ... Slovensko!

https://diva.aktuality.sk/clanok/60725/monika-je-mladou-vedkynou-toto-by-mal-o-koronaviruse-vediet-kazdy-slovak/?AT=wgt.hp_hp-najcitanejsie-3hod.c.x...A.

 

V Taliansku v správach oznámili, že už zomrelo vyse 60 lekárov. To len, ako informácia pre tých, ktorí banalizujú tvrdením, že, na koronavírus, zomierajú iba starí chorí ľudia.

Sme si istí, že to, čo sa deje v ostatných krajinách sa nás netýka? Modlime sa za milosť odpustenia medzi národmi! Medzi Slovenskom a Maďarskom, Slovenskom a Nemeckom, Slovenskom a Talianskom atď. Odpustiť a prosiť o odpustenie.

Večer, o dvadsiatej hodine, sa, v priamom prenose FB, modlievame ruženec po slovensky.

 

Včera som bol v meste. Zastavil som sa v našom farskom kostole Svätej Rodiny u Saleziánov v Ankone. Pomodlil som sa ruženec, a chcel som sa vyspovedať. Kňaz, na moje prekvapenie, mi povedal, že oni sa drzia indikáciu pápeža ... a preto...nespovedajú!!! Stačí, dodal, že úprimne, v modlitbe pred Bohom, oľutujem svoje hriechy a vyznám Bohu s predsavzatím viac nehrešiť. 

Najprv mi takáto odpoveď vadila. Pripadalo mi to, že sa kňazovi-saleziánovi nechce spovedať. Potom som sa zamyslel. Čo robí spoveď platnou: Spoveď kňazovi, alebo ľútosť a predsavzatie viac nehrešiť? Podľa Katechizmu katolíckej Cirkvi, ak chýba ľútosť a pevné predsavzatie viac nehrešiť, tak je spoveď neplatná.

Šiel som pred Bohostánok, a začal som sa modliť (ešte som sa v srdci cítil byť urazený z odpovede kňaza na moju žiadosť o sviatosť pokánia). Zrazu ma v srdci naplnila radosť, ako po dobre vykonanej spovedi. Celý natešený som sa vrátil domov.

Ako vždy, po návrate domov, zahodil som do odpadkového koša jednorazové rúško, jednorazové rukavice, a hneď som dal do práčky oblecenie, čo som mal na sebe a osprchoval som sa.

Ako nám to pripomína kniha Levitikus, s koronavírusom sa nežartuje. Ako mi poradil múdry kňaz salezián, bude lepšie počkať so spoveďou kňazovi na lepšie časy. Po kvaranténe!