« Späť

Modlitba k svätému Jozefovi.

Modlitba k svätému Jozefovi.

Ó slávny svätý Jozef, náš milovaný ochránca, vystrite s láskou nad nami a nad všetkými tými, ktorí sú nám drahí, Vašu otcovskú ochranu; vystrite ju predovšetkým nad týmto domom; vy, ktorého moc nad srdcom Ježiša, dokáže urobiť možné to, čo je nemožné, úpenlivo Vás o to prosíme! Postarajte sa o naše urgentné potreby; obráťte Váš pohľad otca na duchovné a materiálne potreby Svojich synov a dcér! Príďte nám na pomoc: v našom strachu, v našej úzkosti, keď sme čudní, v našich bolestiach, v našich chorobách! Oddiaľte od nás nebezpečenstvá, ktoré nás ohrozujú, pomôžte nám v našich pochybnostiach! Zoberte pod Vašu ochranu naše telá, a naše majetky, ako aj dôležité a ťažké záležitosti, ktoré Vám zverujeme! Ukážte nám, napokon, nakoľko ste dobrý voči tým, ktorí Vás vzývajú a chcú zostať navždy Vaši, mať úctu k Vám! Ó svätý Jozef, vyproste nám: čistý život, cnosť bez poškvrny! Ó svätý Jozef, advokát ťažkých a zúfalých káuz, orodujte za nás! Svätý Jozef, ochranca zomierajúcich, prostredníctvom Vašej smrti v prítomnosti Ježiša a Márie, orodujte za nás teraz a v hodinu našej smrti! Amen. 

 

Otčenáš, Zdravas, Sláva Otcu.

 

http://www.cittadellerose.it/Cometrovarci/Europa.html

 

http://www.cittadellerose.it/default.html