« Späť

Môžte sa zamilovať!

Môžte sa zamilovať!

Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Lellovi Panna Mária 03/02/2018

Drahé detičky moje, aj dnes, Môj Syn, mi dáva milosť doprevádzať Vás, ako Matka, k Večnému Ženíchovi. Iba, túžiac po Bohu, môžte sa doňho zaľúbiť tak, ako som sa zaľúbila Ja; tým, že som povedala moje Áno. “Áno” znamená “Tu som”. Môžte sa zamilovať a kráčať po Svojich stopách!

Aj ja som bola rozrušená zo všetkého toho, čo som počúvala; vnímala som však, že to bol Hlas zhora. Deti moje, ak chcete, a túžite, počuť hlas Boha, treba počúvať, aby každý z Vás mohol objaviť Svoje plány.

Detičky moje, lásku Boha nemôžte pochopiť rozumom; treba iba milovať; a Vy, detičky moje, ktoré sa, na tejto Zemi, nachádzate v utrpení, premenťe ho na milosť! Môj Syn Vám hovorí: “žehnajte všetko, nepreklínajte!”, svätosť sa obsiahne iba pomocou Ducha Svätého; a, keď kríž začína tlačiť, uprite pohľad na Neho. On, z kríža, zobral si všetky Vaše bolesti! Učte sa od Neho, a uvidíte, že všetky Vaše bolesti sa premenia na požehnanie!

Vedzte, detičky moje, že, keď na Vás príde utrpenie, ktoré ste nežiadali, a dokážete ho darovať Bohu, v tej chvíli príde milosť viery! Preto Vás žiadam, stať sa apoštolmi, lebo, utrpenie nieje porovnateľné s večnosťou.

Modlite sa, deti moje, aby ste obsiahli túto milosť: aby ste sa stali svedkami lásky a útechy. Každý deň je potrebné, aby ste povedali Vaše Áno. Ale, ak nežijete Božie Slovo, nedokážete rozpoznať pravý pokoj.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, detičky moje, aby ste mohli žiť v pravde; lebo Satan Vás chce zviesť, tým, že Vás presviedča o tom, že hriech neexistuje!

Deti Moje, povzbudzujem Vás svedčiť o pravde; a nenechajte si ukradnúť nádej! Budem vždy po vašom boku!

Je nevyhnutné, detičky moje, byť blízki Spovedi, a všetkým ostatným Sviatostiam; s pomocou Pastierov!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa!

[Panna Mária nás požehnala Svojou materskou láskou a odišla. Keď prišla Panna Mária, ako vždy, zveril som Jej všetkých chorých a Vás všetkých.]

https://www.incamminoconmaria.it/2018/02/03/posolstvo-pre-ludstvo-dane-lellovi-pannou-mariou-03-02-2018/?lang=sk