« Späť

Prečo sa zjavuje?

Prečo sa zjavuje?

“Chcem, aby moje Sedembolestné Srdce, triumfovalo v srdciach, aby triumfoval pokoj, aby triumfovala láska."

Dôvod Zjavení Panny Márie


Mama Rosa, ktorej sa pýtali, na dôvod Zjavení Panny Márie, hovorí:

"... Panna Mária prichádza s láskou, aby obrátila, tu, na tomto mieste."

“Večný Otec ju poslal na toto miesto, bola vlastne poslaná Otcom na toto miesto, lebo Ona žiadala, predovšetkým: obrátenie Cirkvi a potom aj celého sveta. Takže, Večný Otec dovolil, aby prišla na toto miesto: obrátiť, dať vieru, dať lásku, dať charitu, modliť sa s ružencom, pre spásu všetkých svojich detí zeme... Panna Mária nežiada nič iné, než triumf Cirkvi. Lebo, keď Cirkev triumfuje, tak aj svet triumfuje, lebo Cirkev má spasiť svet pomocou Panny Márie. Áno, Ona je Matkou Cirkvi!"


Panna Mária v niektorých posolstvách vysvetľuje zmysel TRIUMFU: “Prichádzam, aby som vám priniesla triumf, prichádzam, aby som vám priniesla radosť a lásku..." a “Chcem, aby moje Sedembolestné Srdce, triumfovalo v srdciach, aby triumfoval pokoj, aby triumfovala láska." Takteda, v hlbšom zmysle, 'triumf' znamená: plnosť Božského Života, lásky a radosti.

 

[zdroj: http://www.cittadellerose.it/Nostrastoria/Nostrastoria.html]