« Späť

Srí Lanka.

Srí Lanka.

Pápež František sa mýli?

Po udalostiach v Srí Lanke, akosi spontánne nám príde na myseľ pozvanie pápeža Františka prijímať migrantov a tých, čo to potrebujú. Má pápež František pravdu? Počas veľkonočnej Vigílie mal krásnu homíliu o odvaľovaní kameňov: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-04/velka-noc-papez-frantisek-preco-hladate-ziveho-medzi-mrtvymi.html Logika, a hlavne strach, nám hovorí, že treba zatvoriť hranice a nikoho sem nepustiť. Veľmi to pripomína postoj apoštolov po Ježišovej smrti. Báli sa a určite aj oni mohli povedať, že máme dosť našich problémov. Zatvoriť sa do hrobu, ako to počas Veľkonočnej Vigílie pripomenul náš farár, priťahuje. Istým spôsobom nás priťahuje možnosť zavrieť sa do hrobu, uzavrieť sa do seba. A má to svoju logiku... Prečo Ježiš zomrel na kríži? Aby splatil dlh Otcovi? To nás učili na katechizme, a je to ešte v nás zakorenené. Akokeby Otec bol banka, ktorá chce všetky peniaze dlhu. Nedávno biblisti znovuobjavili termín, ktorý sa v Evanjeliu často opakuje. Ježiša odovzdajú židom, Judáš odovzdá Ježiša, Ježiš odovzdá sám seba do rúk hriešnikov. Krutá smrť Ježiša na kríži je teda následkom odovzdania sa do rúk hriešnikov. A čo my? Prečítajme si Božie Slovo 2 Tim 3, 12. Byť prenasledovaní, alebo možnosť, že sa to stane, je podstatou života podľa Evanjelia. Kresťan nemôže nežiť podľa Evanjelia. Pápež František nám jednoducho ohlasuje Evanjelium. Keby učil niečo iné, bol by zradcom, ako Judáš, ktorý chcel odložiť peniaze, aby ich mohol dávať chudobným. Modlime sa teda, aby sme pochopili Evanjelium a podľa neho žili. (Obrázok https://www.maranatha.it/Festiv2/pasqB/PasqPage.htm )
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Nato, aby sme pochopili pápeža Františka, musíme čítať aj knihy, ktoré každý rok darúva zamestnancom rímskej kúrie. Napríklad pred Vianocami im daroval Kompendium asketickej a mystickej teológie: http://m.vatican.va/content/francescomobile/en/speeches/2018/december/documents/­papa-francesco_20181221_curia-romana.html
Odoslané 23.4.2019 14:16.