Položky so značkou púšť .

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6. MAREC 2021

Modlite sa detičky, modlite sa, aby sa uskutočnili všetky plány Boha! Vy, ktorí darúvate Vaše Áno: modlite sa na moje úmysly, modlite sa jedni za druhých, modlite sa za mojich pastierov, ktorí majú milosť Vám odpustiť prostredníctvom ich posvätených rúk!
Čítaj ďalej o POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6. MAREC 2021 »
Ukazujem 1 výsledok.